0

Подскажите пожалуйста, нужно ли освобождать блок памяти, на который указывает указатель maze в методе generateMаze(), с помощью функции free(). Использую метод cleanMemory() для освобождения памяти, но нужно ли это? Если maze - локальная переменная, то память будет выделятся в стеке и при выходе из функции будет происходить очистка памяти? Множество указателей в программе, не пойму, где нужно, а где не нужно применять free(). Проясните пожалуйста этот момент.

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
#include <windows.h>
#include <time.h>
#include "functions.h"

//цілочисленна змінна для збереження кількості напрямів (вправо, вліво, вгору, вниз)
int amountOfDirections = 4;
//ітераційні змінні для для проходження в циклі по елементах матриці
int i, j;

void printWarningAndExit() {
  puts("Memory allocation failure");
  exit(1);
}

void printMaze(int **maze, int width, int height) {
  printf("\n\n\n");
  for (int i = 0; i < height; i++) {
    for (int j = 0; j < width; j++) {
      if (maze[i][j] == 0)
        /*
          встановлення кольору тексту в консолі
          кожному кольору відповідає числове значення, 
          яке передається функції другим аргументом
        */
        SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), 12);
      else if (maze[i][j] == 2)
        SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), 14);
      else if (maze[i][j] == 5)
        SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), 28);
      else {
        SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), 26);
      }
      printf("%2d ", maze[i][j]);
    }
    printf("\n");
    //повернення кольору тексту до білого на чорному фоні після виведення матриці в консоль
    SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), 15);
  }
}

void swap(int *a, int *b) {
  int temp;
  //записуємо значення, яке зберігається за адресою, на яку вказує а
  //у змінну temp
  temp = *a;
  //записуємо за адресою, на яку вказує вказівник а, значення, 
  //котре міститься за адресою, на яку вказує вказівник b
  *a = *b;
  //записуємо за адресою, на яку вказує вказівник b, значення, 
  //котре зберігається у змінній temp --> "старе" значення *a
  *b = temp;
}

void shuffle(int *array, int size) {
  //призупиняємо роботу програми на 1150 ms 
  Sleep(1150);
  /*
    встановлення в якості бази генератора випадкових чисел поточний час
    цей прийом використовується для того, щоб при різних запусках генератора
    була кожен раз різна база генератора і відповідно різні випадкові значення
    через те, що srand() буде оновлювати базу генератора кожну секунду, а функція
    shuffle() буде викликатися КІЛЬКА РАЗ в секунду, використовуємо sleep() на 1 секунду
    щоб гарантувати різні випадкові значення кожен раз при виклику rand() в shuffle()
  */
  srand(time(NULL));

  //ітеруємося від кінця масиву до його початку 
  for (i = size - 1; i > 0; i--)
  {
    //отримуємо випадкове значення від 0 до i включно
    j = rand() % (i + 1);
    /*
      міняємо місцями елемент під відповідним до поточної ітерації індексом
      та елемент під випадковим індексом
      наприклад маємо масив [1, 2, 3, 4]
      розглядаємо елемент з індексом 2 --> 3
      генеруємо випадкове значення від 0 до 2 включно
      тобто можемо переставити елемент з будь-яким зліва чи залишити елемент 
      на своєму місці
    */

    swap(&array[i], &array[j]);
  }

}

int* generateRandomDirections() {
  //створюємо 4-елементний одномірний масив
  int *randoms;
  if ((randoms = (int*)calloc(amountOfDirections, sizeof(int))) == 0) {
    printWarningAndExit();
  }
  //заповнюємо його значеннями [1, 2, 3, 4]
  for (int i = 0; i < amountOfDirections; i++)
    randoms[i] = i + 1;
  //перемішуємо їх
  shuffle(randoms, amountOfDirections);
  //повертаємо масив
  return randoms;
}

void recursion(int **maze, int width, int height, int raw, int col) {
  printf(".");
  //отримуємо масив з 4 значень {1, 2, 3, 4}, розташованих у ньому у випадковому порядку
  int* randDirections = generateRandomDirections();
  //аналізуємо кожен напрямок
  for (i = 0; i < amountOfDirections; i++) {
    switch (randDirections[i]) {
    case 1: //UP
      if (raw - 2 <= 0) {
        /*
          якщо немає елемента на 2 рядка вище над поточним
          або ж він лежить на верхньому "кордоні" лабіринту
          (що недопустимо, адже при генерації утвориться кілька входів)...
        */
        continue;
      }
      //якщо елемент, котрий на 2 рядка вище над поточним, рівний 1(стіна)
      if (maze[raw - 2][col] == 1) {
        //то заповнюємо нулями 2 ячейки лабіринту вертикально вгору від поточної 
        maze[raw - 2][col] = 0;
        maze[raw - 1][col] = 0;
        //викликаємо цю ж функцію для елементу, котрий на 2 рядка вище від поточного
        //(тепер він стає поточним)
        recursion(maze, width, height, raw - 2, col);
      }
      break;
    case 2: //Right
        /*
        якщо немає елемента на 2 стопця правіше від поточного
        або ж він лежить на правому "кордоні" лабіринту
        (що недопустимо, адже при генерації утвориться кілька входів), 
        або ж елемент знаходиться на верхньому "кордоні"(наприклад, якщо
        розглядаємо вхід, то ми не можемо зробити коридор вправо від входу)...
        */
      if ((col + 2) >= width - 1 || raw == 0) {
        continue;
      }
      //якщо елемент, котрий на 2 стопвця правіше від поточного, рівний 1(стіна)
      if (maze[raw][col + 2] == 1) {
        //то заповнюємо нулями 2 ячейки лабіринту горизонтально вправо від поточної 
        maze[raw][col + 2] = 0;
        maze[raw][col + 1] = 0;
        //викликаємо цю ж функцію для елементу, котрий на 2 стопці правіше від поточного
        //(тепер він стає поточним)
        recursion(maze, width, height, raw, col + 2);
      }
      break;
    case 3: //Down
        /*
        якщо немає елемента на 2 рядка нижче під поточним
        або ж він лежить на нижньому "кордоні" лабіринту
        (недопустимо, утвориться кілька виходів після різних рекурсивних викликів)...
        */
      if ((raw + 2) >= height - 1)
        continue;
      //якщо елемент, котрий на 2 рядка нижче під поточним, рівний 1(стіна)
      if (maze[raw + 2][col] == 1) {
        //то заповнюємо нулями 2 ячейки лабіринту вертикально вниз від поточної 
        maze[raw + 2][col] = 0;
        maze[raw + 1][col] = 0;
        //викликаємо цю ж функцію для елементу, котрий на 2 рядка нижче від поточного
        //(тепер він стає поточним)
        recursion(maze, width, height, raw + 2, col);
      }
      break;
    case 4: //Left
        /*
        якщо немає елемента на 2 стопця лівіше від поточного
        або ж він лежить на лівому "кордоні" лабіринту
        (що недопустимо, адже при генерації утвориться кілька входів),
        або ж елемент знаходиться на верхньому "кордоні"(наприклад, якщо
        розглядаємо вхід, то ми не можемо зробити коридор вліво від входу)...
        */
      if ((col - 2) <= 0 || raw == 0)
        continue;
      //якщо елемент, котрий на 2 стопвця лівіше від поточного, рівний 1(стіна)
      if (maze[raw][col - 2] == 1) {
        //то заповнюємо нулями 2 ячейки лабіринту горизонтально вліво від поточної 
        maze[raw][col - 2] = 0;
        maze[raw][col - 1] = 0;
        //викликаємо цю ж функцію для елементу, котрий на 2 стопці лівіше від поточного
        //(тепер він стає поточним)
        recursion(maze, width, height, raw, col - 2);
      }
      break;
    }
  }
  //ітеруємося елементах з парними індексами(за рахунок того, що будуємо коридори по 2 клітинки,
  //побудова коридору відносно елементу з непарними індексами призведе до злиття коридорів
  //і лабіринт буде мати широкі проходи), причому не враховуємо перші 2 стовпця, останній стовпець (завжди будуть стіни), ,
  //рядок із входом(все одно неможливо буде побудувати ще один коридор відносно входу), рядок нижче(бо непарний індекс), 
  //останній рядок(всі одиниці, поки не згенеруємо вихід)

  for (i = 2; i < height - 1; i += 2) {
    for (j = 2; j < width - 1; j += 2) {
      //якщо елемент 0(прохід) і можно від нього побудувати коридор 
      if (maze[i][j] == 0 && !deadend(maze, width, height, i, j)) {
        //викликаємо для нього функцію
        recursion(maze, width, height, i, j);
        //перериваємо ітерації по матриці
        break;
      }
    }
  }
}

void showInfo() {
  printf("\n");
  SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), 46);
  puts("                                                          ");
  puts("             ##    ##      ##       ##################   ##########         ");
  puts("             # #   # #      # #              #    #              ");
  puts("             # #  # #     #  #            #     #              ");
  puts("             #  # #  #     #   #           #      #              ");
  puts("             #  ##  #    #    #         #       #              ");
  puts("             #     #    ############        #        ##########         ");
  puts("             #     #   #      #      #         #              ");
  puts("             #     #   #       #     #          #              ");
  puts("             #     #  #        #   #           #              ");
  puts("             #     #  #         #  ##################   ##########         ");
  puts("                                                          ");
  SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), 12);
  puts("                     --------------------------------------------------");
  puts("                     |            HELLO          |");
  puts("                     |                        |");
  puts("                     |       press G to generate a maze    |");
  puts("                     |       press E to exit from game     |");
  puts("                     |                        |");
  puts("                     |                        |");
  puts("                     --------------------------------------------------");
  printf("\n");
}

int executeRequest() {
  showInfo();
  char answer;
  do {
    answer = _getch();
    if (answer == 'G') {
      SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), 121);
      puts("                                       ");
      puts("   #    #####   ##   ###  # ##  # #######          ");
      puts("   #    #  #   # #   # #  # # #  # #             ");
      puts("   #    #  #  ######  #  # # # # # #  ###          ");
      puts("   #    #  #  #   #  # #  # #  # # #   #  ###  ###  ### ");
      puts("   ###### ##### #    # ###  # #  ## #######  ###  ###  ### ");
      puts("                                       ");
      SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), 15);
      animateLoading();
      printf("\n");
      return 1;
    }
    else if (answer == 'E') {
      SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), 31);
      puts("                                       ");
      puts("  #######   ##   ##  ## #####   ##### #    # ##### ##### ");
      puts("  #      # #   # # # # #     #  #  #   #  #   #  # ");
      puts("  #  ###  ######  # ## # #####   #  #  #  #  ##### ##### ");
      puts("  #   #  #   #  #   # #     #  #   # #   #   # #  ");
      puts("  ####### #    # #   # #####   #####   ##   ##### #  # ");
      puts("                                       ");
      printf("\n");
      return 0;
    }
    else {
      SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), 71);
      puts("                       ");
      puts("     ##### ##### ##### ##### #####  ");
      puts("     #   #  # #  # #  # #  #  ");
      puts("     ##### ##### ##### #  # #####  ");
      puts("     #   # #  # #  #  # # #   ");
      puts("     ##### #  # #  # ##### #  #  ");
      puts("                       ");
      SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), 15);
      printf("\n");
    }
  } while (1);
}

void generateMaze() {
  int width, height;
  initDimensions(&width, &height);
  int** maze = provideMemory(width, height);
  initOnes(maze, width, height);
  int entranceX = initEntrance(maze, width, height);
  recursion(maze, width, height, 0, entranceX);
  generateRandExit(maze, width, height);
  printMaze(maze, width, height);
  char answer;
  while (1) {
    puts("Enter 's' to solve maze : ");
    answer = _getch();
    if (answer == 's') {
      solveMaze(maze, width, height, 0, entranceX, 3);
      break;
    }
  }
  cleanMemory(maze, height);

}

void initDimensions(int* widthPointer, int* heightPointer) {
  int askCaseWrongInput = 1;
  do {
    puts("Enter the width of the maze(positive integer greater than 5)");
    scanf_s("%u", widthPointer);
    puts("Enter the height of the maze(positive integer greater than 5)");
    scanf_s("%u", heightPointer);
    if (*widthPointer > 5 && *heightPointer > 5)
    {
      break;
    }
    else {
      puts("\nEnter the correct dimension of the maze, please\n");
    }
  } while (askCaseWrongInput);
}

int** provideMemory(int width, int height) {
  int **maze;
  if ((maze = (int**)calloc(height, sizeof(int*))) == 0) {
    printWarningAndExit();
  }

  for (i = 0; i < height; i++) {
    if ((maze[i] = (int*)calloc(width, sizeof(int))) == 0) {
      printWarningAndExit();
    }
  }
  return maze;
}

void initOnes(int** maze, int width, int height) {
  for (i = 0; i < height; i++) {
    for (j = 0; j < width; j++) {
      maze[i][j] = 1;
    }
  }
}

int initEntrance(int** maze, int width, int height) {
  int yrandomEntrance;
  //оновлення бази генератора випадкових чисел кожну секунду
  srand(time(NULL));
  //генеруємо випадковий вхід, причому розглядаємо тільки парні індекси
  //не враховуючи крайній лівий і крайній правий елементи
  yrandomEntrance = 2 * (1 + (rand() % ((width - 2) / 2)));
  //initialize the entrance by 0
  maze[0][yrandomEntrance] = 0;
  return yrandomEntrance;
}

void runGame() {
  while (executeRequest()) {
    system("cls");
    generateMaze();

  }
}

void cleanMemory(int **matrix, int height) {
  for (i = 0; i < height; i++)
    free(matrix[i]);
  free(matrix);
}

void animateLoading() {
  for (i = 0; i < 10; i++) {
    Sleep(200);
    printf(".");
  }
  printf("\n");
}
//todo addresses
int deadend(int** maze, int width, int height, int raw, int col) {
  int a = 0;
  //див. функцію recursion()
  //умови if raw == 0 не перевіряємо, адже у функції recursion() 
  //нульові індекси не будуть розглядатися при ітеруванні по елементах матриці
  if (raw - 2 <= 0 || maze[raw - 2][col] == 0) a++;
  if ((col + 2) >= width - 1 || maze[raw][col + 2] == 0) a++;
  if ((raw + 2) >= height - 1 || maze[raw + 2][col] == 0) a++;
  if ((col - 2) <= 0 || maze[raw][col - 2] == 0) a++;
  if (a == 4) return 1;
  else return 0;
}

void generateRandExit(int** maze, int width, int height) {
  //генеруємо вихід(будь-яка ячейка від індексу 2 до передостаннього індексу)
  int randomExit = 2 + rand() % (width - 3);
  maze[height - 1][randomExit] = 0;
  //з'єднуємо вихід з лабіринтом
  //якщо висота представляє собою непарне число, то передостаннім рядком будуть 1
  if (height % 2 == 1) {
    //змінюємо елемент на рядок вище від виходу на 0
    maze[height - 2][randomExit] = 0;
    //піднімаємося ще на рядок, якщо і там 1 то міняємо на 0
    if (maze[height - 3][randomExit] == 1) {
      maze[height - 3][randomExit] = 0;
    }
  }
  //якщо висота представляє собою парне число, то передостаннім рядком можуть бути нулі чи одиниці
  else {
    if (maze[height - 2][randomExit] == 1) {
      maze[height - 2][randomExit] = 0;
    }
  }
}
//1 - up
//2 - left
//3 - down
//4 - right
void solveMaze(int **maze, int width, int height, int raw, int col, int flag) {

  while (1) {
    system("cls");

    maze[raw][col] = 5;

    printMaze(maze, width, height);
    maze[raw][col] = 2;
    Sleep(200);

    if (raw == height - 1)
      break;
    switch (flag)
    {
    case 1:
      if (maze[raw][col - 1] != 1) {
        flag = 2;
        col--;
      }
      else if (maze[raw - 1][col] != 1) {
        flag = 1;
        raw--;
      }

      else if (maze[raw][col + 1] != 1) {
        flag = 4;
        col++;
      }
      else {
        flag = 3;
        raw++;
      }
      break;

    case 2:
      if (maze[raw + 1][col] != 1)
      {
        flag = 3;
        raw++;
      }
      else if (maze[raw][col - 1] != 1)
      {
        flag = 2;
        col--;
      }
      else if (maze[raw - 1][col] != 1)
      {
        flag = 1;
        raw--;
      }
      else
      {
        flag = 4;
        col++;
      }
      break;

    case 3:
      if (maze[raw][col + 1] != 1)
      {
        flag = 4;
        col++;
      }
      else if (maze[raw + 1][col] != 1)
      {
        flag = 3;
        raw++;
      }
      else if (maze[raw][col - 1] != 1)
      {
        flag = 2;
        col--;
      }
      else
      {
        flag = 1;
        raw--;
      }
      break;

    case 4:
      if (maze[raw - 1][col] != 1)
      {
        flag = 1;
        raw--;
      }
      else if (maze[raw][col + 1] != 1)
      {
        flag = 4;
        col++;
      }
      else if (maze[raw + 1][col] != 1)
      {
        flag = 3;
        raw++;
      }
      else
      {
        flag = 2;
        col--;
      }
      break;
    }
  }
  printf("PATH WAS FOUND");
}
1
 • Какая же она локальная, если Вам приходится вручную выделять ей память? Вы должны освобождать всю память, которую запросили. – vp_arth 28 ноя '17 в 4:51
1

Насколько я понял из кода, освобождать mazeнужно. так как maze указывает на динамическую область памяти в которой содержится указатель который указывает на другую область памяти в которой содержатся массивы. То есть получается матрица. Впрочем вроде бы вы это и делаете.

int** maze; Это статическая переменная и память под нее освободится при выходе из области видимости. Но! она указывает на динамическую область памяти которую нужно освободить.

3
 • спасибо большое. Очень помогли. Подскажите еще, в методе recursion() есть указатель randDirections, по отношению к нему также нужно применять free()? – Andrey Rafalsky 28 ноя '17 в 4:56
 • @AndreyRafalsky, жизненный цикл каждого calloc/malloc должен в конце концов закончиться вызовом free – vp_arth 28 ноя '17 в 5:09
 • спасибо, разобрался – Andrey Rafalsky 28 ноя '17 в 5:10

Ваш ответ

Нажимая на кнопку «Отправить ответ», вы соглашаетесь с нашими пользовательским соглашением, политикой конфиденциальности и политикой о куки

Всё ещё ищете ответ? Посмотрите другие вопросы с метками или задайте свой вопрос.