0
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#include <boost/asio.hpp>
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <fstream>
#include <string>

using namespace std;
string test ;
string test1 = "asdsd" ;
char forst[10000] ;
  int setck[10000] ;
  string vlck [100] ;

int readsom1(char flname[20],char* mass,string name)
{  ifstream in1;
  in1.open(flname);
  string lines;

   {
    string buff;
    while( !in1.eof())
    {
      getline(in1, buff);
      lines += buff + '\n';
    }
    in1.close();
     cout<<"reading the" <<" " <<(name) <<" file was successfully"<<endl ;
     cout <<"-----------------------------------------"<<endl ;
     strcpy(mass, lines.c_str());

  } ;
   cout <<"---------------------------------------------"<<endl;
return 0 ;

}
int readsom(char flname[20],string str,string name)
{  ifstream in ;
   in.open(flname);
   string lines;
 if (!in.is_open())
{
  std::cout << "Error open file." << std::endl;
  return 1;
}
   {
    string buff;
    while( !in.eof())
    {
      getline(in,buff);
      str += buff + '\n';
    }
    test = str ;
    //strcpy(forst, lines.c_str());

    in.close();

  } ;

   return 0 ;
in.close();

    } ;
int find (string whatf,int i )
{string str ;
readsom ("output.txt",test,test1);
cout << str ;
int pos ;
string str1 = test;
pos = test.find(whatf);
//cout << pos << endl << endl ;
setck[i]=pos ;
return 0;
};

int findeol ( int i , int start )
{

std::string::size_type pos = forst.find("typed");
if(pos!=string::npos)
{
std::string new_mod_s(forst.substr(pos));
std::cout<<new_mod_s<<std::endl;
}
 return 0;
}

char buffer [9999999];
using namespace std ;
int main()
{
  ofstream f("output.txt");
  boost::asio::ip::tcp::iostream stream;
  stream.expires_from_now(boost::posix_time::seconds(60));
stream.connect("auth.mail.ru","http");
stream << "POST /cgi-bin/auth HTTP/1.1\r\n";
stream << "Host: e.mail.ru\r\n";
stream << "Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:13.0) Gecko/20100101 Firefox/13.0.1\r\n";
stream << "Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8\r\n";
stream << "Accept-Language: ru-ru,ru;q=0.8,en-us;q=0.5,en;q=0.3\r\n";
stream << "Accept-Encoding: gzip, deflate\r\n";
stream << "Connection: keep-alive\r\n";
stream << "Referer: http://mail.ru/ \r\n";
stream << "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n";
//stream << "Cookie: p=hVIDAE7rZAAA; i=AQB1z95PAQATAAgNBBAAARYnARgnARknAQ==; c=aYABUAEAAF5jAAAyAAAAAwAU; t=obLD1AAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAABAAAAAAIAAAAfAAgFywcA; gmt=4; Mpop=1339594240:517c02645e466e72190502190f1d00041c050b0b4966535c465d06040d010816000f03165e5d5f010205041658505d5b174345:gen1321@mail.ru:; b=rzwOAEAsHwQAXqYsWAvWgMUgA2gNDVxyNFDrxkBmygJzUAz/U2EEAAAxRhXGvXEJGVwi9LaGwOIcysDD7aWIq/gyxDNiGaMbtARexFSGGYYuAQAA; VID=3XcI090GMmX0; mrcu=A5564FFFF65F1A8CA655831E545Fpage=&post=&login_from=&lang=&Login=gen1321&Domain=mail.ru&Password=XXXX&level=0/r/n";
std::string content = "page=&post=&login_from=&lang=&Login=gen1321&Domain=mail.ru&Password=xxxx&level=0";
stream << "Content-Length: " <<content.length() << "\r\n";
stream << "\r\n";

     stream << content;

      stream.flush();
    f << stream.rdbuf();
    f.close();
stream.close ();

 find("Set-Cookie: Mpop=",1);
find("Set-Cookie: t=",2);
find("Set-Cookie: mrcu=",3);

cout<<setck[1]<<endl << setck[2]<<endl<<setck[3] << endl;
  readsom1("output.txt",forst,"sada");

  cout << forst ;

findeol (1,setck[1]);
findeol (2,setck[2]);
findeol (3,setck[3]);

stream.connect("e.mail.ru","http");
stream << "GET http://e.mail.ru/cgi-bin/msglist HTTP/1.1\r\n";
stream << "Host: e.mail.ru\r\n";
stream << "Connection: keep-alive\r\n";
stream << "Cache-Control: max-age=0\r\n";
stream << "User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/536.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/20.0.1132.57 Safari/536.11\r\n";
stream << "Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8\r\n";
stream << "Accept-Encoding: gzip,deflate,sdch\r\n";
stream << "Accept-Language: en-US,en;q=0.8\r\n";
stream << "Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.3\r\n";

stream.flush();

  stream.close ();
  f<< stream.rdbuf();
  f.close();

  system("pause");
  return 0 ;
}

Ошибки следующие Error error C2228: left of '.find' must have class/struct/union

error C2228: left of '.substr' must have class/struct/union

И не моглибы вы подсказать как улучшить мой быдлокод?)

1
 • Ошибка на какой строчке? – gecube 12 ноя '12 в 22:32
2

Вы применяете методы find и substr к переменной forst, а это имя не объекта типа string, а массива char.

Ваш ответ

Нажимая на кнопку «Отправить ответ», вы соглашаетесь с нашими пользовательским соглашением, политикой конфиденциальности и политикой о куки

Всё ещё ищете ответ? Посмотрите другие вопросы с метками или задайте свой вопрос.