1

Хочу чтобы при срабатывании функции из QLineEdit убирался последний символ, но не знаю как это осуществить

Вот код:

WARNING: Any manual changes made to this file will be lost when pyuic5 is run again.
Do not edit this file unless you know what you are doing.

from PyQt5 import QtCore, QtGui, QtWidgets


class Ui_MainWindow(object):
  def setupUi(self, MainWindow):
    MainWindow.setObjectName("MainWindow")
    MainWindow.resize(320, 510)
    MainWindow.setMinimumSize(QtCore.QSize(320, 460))
    MainWindow.setMaximumSize(QtCore.QSize(320, 510))
    MainWindow.setStyleSheet("")
    self.centralwidget = QtWidgets.QWidget(MainWindow)
    self.centralwidget.setObjectName("centralwidget")
    self.input_data = QtWidgets.QLineEdit(self.centralwidget)
    self.input_data.setGeometry(QtCore.QRect(0, 0, 321, 141))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(25)
    self.input_data.setFont(font)
    self.input_data.setStyleSheet("background-color: rgb(164, 218, 158);\n"
"color: #ffffff;\n"
"border: none;")
    self.input_data.setText("")
    self.input_data.setAlignment(QtCore.Qt.AlignRight|QtCore.Qt.AlignTrailing|QtCore.Qt.AlignVCenter)
    self.input_data.setObjectName("input_data")
    self.button7 = QtWidgets.QPushButton(self.centralwidget)
    self.button7.setGeometry(QtCore.QRect(0, 140, 81, 81))
    self.button7.setMaximumSize(QtCore.QSize(81, 81))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(20)
    self.button7.setFont(font)
    self.button7.setStyleSheet("QPushButton {\n"
"  color: #ffffff;\n"
"  background-color: rgb(119, 204, 136);\n"
"  border-radius: 0px;\n"
"}\n"
"\n"
"QPushButton:hover {\n"
"  background-color: rgb(59, 185, 121);\n"
"}\n"
"")
    self.button7.setObjectName("button7")
    self.button8 = QtWidgets.QPushButton(self.centralwidget)
    self.button8.setGeometry(QtCore.QRect(80, 140, 81, 81))
    self.button8.setMaximumSize(QtCore.QSize(81, 81))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(20)
    self.button8.setFont(font)
    self.button8.setStyleSheet("QPushButton {\n"
"  color: #ffffff;\n"
"  background-color: rgb(119, 204, 136);\n"
"  border-radius: 0px;\n"
"}\n"
"\n"
"QPushButton:hover {\n"
"  background-color: rgb(59, 185, 121);\n"
"}")
    self.button8.setObjectName("button8")
    self.button9 = QtWidgets.QPushButton(self.centralwidget)
    self.button9.setGeometry(QtCore.QRect(160, 140, 81, 81))
    self.button9.setMaximumSize(QtCore.QSize(81, 81))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(20)
    self.button9.setFont(font)
    self.button9.setStyleSheet("QPushButton {\n"
"  color: #ffffff;\n"
"  background-color: rgb(119, 204, 136);\n"
"  border-radius: 0px;\n"
"}\n"
"\n"
"QPushButton:hover {\n"
"  background-color: rgb(59, 185, 121);\n"
"}")
    self.button9.setObjectName("button9")
    self.button4 = QtWidgets.QPushButton(self.centralwidget)
    self.button4.setGeometry(QtCore.QRect(0, 220, 81, 81))
    self.button4.setMaximumSize(QtCore.QSize(81, 81))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(20)
    self.button4.setFont(font)
    self.button4.setStyleSheet("QPushButton {\n"
"  color: #ffffff;\n"
"  background-color: rgb(119, 204, 136);\n"
"  border-radius: 0px;\n"
"}\n"
"\n"
"QPushButton:hover {\n"
"  background-color: rgb(59, 185, 121);\n"
"}")
    self.button4.setObjectName("button4")
    self.button5 = QtWidgets.QPushButton(self.centralwidget)
    self.button5.setGeometry(QtCore.QRect(80, 220, 81, 81))
    self.button5.setMaximumSize(QtCore.QSize(81, 81))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(20)
    self.button5.setFont(font)
    self.button5.setStyleSheet("QPushButton {\n"
"  color: #ffffff;\n"
"  background-color: rgb(119, 204, 136);\n"
"  border-radius: 0px;\n"
"}\n"
"\n"
"QPushButton:hover {\n"
"  background-color: rgb(59, 185, 121);\n"
"}")
    self.button5.setObjectName("button5")
    self.button6 = QtWidgets.QPushButton(self.centralwidget)
    self.button6.setGeometry(QtCore.QRect(160, 220, 81, 81))
    self.button6.setMaximumSize(QtCore.QSize(81, 81))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(20)
    self.button6.setFont(font)
    self.button6.setStyleSheet("QPushButton {\n"
"  color: #ffffff;\n"
"  background-color: rgb(119, 204, 136);\n"
"  border-radius: 0px;\n"
"}\n"
"\n"
"QPushButton:hover {\n"
"  background-color: rgb(59, 185, 121);\n"
"}")
    self.button6.setObjectName("button6")
    self.buttonpoint = QtWidgets.QPushButton(self.centralwidget)
    self.buttonpoint.setGeometry(QtCore.QRect(0, 380, 81, 81))
    self.buttonpoint.setMaximumSize(QtCore.QSize(81, 81))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(20)
    self.buttonpoint.setFont(font)
    self.buttonpoint.setStyleSheet("QPushButton {\n"
"  color: #ffffff;\n"
"  background-color: rgb(119, 204, 136);\n"
"  border-radius: 0px;\n"
"}\n"
"\n"
"QPushButton:hover {\n"
"  background-color: rgb(59, 185, 121);\n"
"}")
    self.buttonpoint.setObjectName("buttonpoint")
    self.button0 = QtWidgets.QPushButton(self.centralwidget)
    self.button0.setGeometry(QtCore.QRect(80, 380, 81, 81))
    self.button0.setMaximumSize(QtCore.QSize(81, 81))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(20)
    self.button0.setFont(font)
    self.button0.setStyleSheet("QPushButton {\n"
"  color: #ffffff;\n"
"  background-color: rgb(119, 204, 136);\n"
"  border-radius: 0px;\n"
"}\n"
"\n"
"QPushButton:hover {\n"
"  background-color: rgb(59, 185, 121);\n"
"}")
    self.button0.setObjectName("button0")
    self.buttonc = QtWidgets.QPushButton(self.centralwidget)
    self.buttonc.setGeometry(QtCore.QRect(160, 380, 81, 81))
    self.buttonc.setMaximumSize(QtCore.QSize(81, 81))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(20)
    self.buttonc.setFont(font)
    self.buttonc.setStyleSheet("QPushButton {\n"
"  color: #ffffff;\n"
"  background-color: rgb(119, 204, 136);\n"
"  border-radius: 0px;\n"
"}\n"
"\n"
"QPushButton:hover {\n"
"  background-color: rgb(59, 185, 121);\n"
"}")
    self.buttonc.setObjectName("buttonc")
    self.button1 = QtWidgets.QPushButton(self.centralwidget)
    self.button1.setGeometry(QtCore.QRect(0, 300, 81, 81))
    self.button1.setMaximumSize(QtCore.QSize(81, 81))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(20)
    self.button1.setFont(font)
    self.button1.setStyleSheet("QPushButton {\n"
"  color: #ffffff;\n"
"  background-color: rgb(119, 204, 136);\n"
"  border-radius: 0px;\n"
"}\n"
"\n"
"QPushButton:hover {\n"
"  background-color: rgb(59, 185, 121);\n"
"}")
    self.button1.setObjectName("button1")
    self.button2 = QtWidgets.QPushButton(self.centralwidget)
    self.button2.setGeometry(QtCore.QRect(80, 300, 81, 81))
    self.button2.setMaximumSize(QtCore.QSize(81, 81))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(20)
    self.button2.setFont(font)
    self.button2.setStyleSheet("QPushButton {\n"
"  color: #ffffff;\n"
"  background-color: rgb(119, 204, 136);\n"
"  border-radius: 0px;\n"
"}\n"
"\n"
"QPushButton:hover {\n"
"  background-color: rgb(59, 185, 121);\n"
"}")
    self.button2.setObjectName("button2")
    self.button3 = QtWidgets.QPushButton(self.centralwidget)
    self.button3.setGeometry(QtCore.QRect(160, 300, 81, 81))
    self.button3.setMaximumSize(QtCore.QSize(81, 81))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(20)
    self.button3.setFont(font)
    self.button3.setStyleSheet("QPushButton {\n"
"  color: #ffffff;\n"
"  background-color: rgb(119, 204, 136);\n"
"  border-radius: 0px;\n"
"}\n"
"\n"
"QPushButton:hover {\n"
"  background-color: rgb(59, 185, 121);\n"
"}")
    self.button3.setObjectName("button3")
    self.buttonsub = QtWidgets.QPushButton(self.centralwidget)
    self.buttonsub.setGeometry(QtCore.QRect(240, 300, 81, 81))
    self.buttonsub.setMaximumSize(QtCore.QSize(81, 81))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(20)
    self.buttonsub.setFont(font)
    self.buttonsub.setStyleSheet("QPushButton {\n"
"  color: #ffffff;\n"
"  background-color: rgb(67, 187, 116);\n"
"  border-radius: 0px;\n"
"}\n"
"\n"
"QPushButton:hover {\n"
"  background-color: rgb(59, 185, 121);\n"
"}")
    self.buttonsub.setObjectName("buttonsub")
    self.buttondiv = QtWidgets.QPushButton(self.centralwidget)
    self.buttondiv.setGeometry(QtCore.QRect(240, 220, 81, 81))
    self.buttondiv.setMaximumSize(QtCore.QSize(81, 81))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(20)
    self.buttondiv.setFont(font)
    self.buttondiv.setStyleSheet("QPushButton {\n"
"  color: #ffffff;\n"
"  background-color: rgb(67, 187, 116);\n"
"  border-radius: 0px;\n"
"}\n"
"\n"
"QPushButton:hover {\n"
"  background-color: rgb(59, 185, 121);\n"
"}")
    self.buttondiv.setObjectName("buttondiv")
    self.buttonmult = QtWidgets.QPushButton(self.centralwidget)
    self.buttonmult.setGeometry(QtCore.QRect(240, 140, 81, 81))
    self.buttonmult.setMaximumSize(QtCore.QSize(81, 81))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(20)
    self.buttonmult.setFont(font)
    self.buttonmult.setStyleSheet("QPushButton {\n"
"  color: #ffffff;\n"
"  background-color: rgb(67, 187, 116);\n"
"  border-radius: 0px;\n"
"}\n"
"\n"
"QPushButton:hover {\n"
"  background-color: rgb(59, 185, 121);\n"
"}")
    self.buttonmult.setObjectName("buttonmult")
    self.buttonadd = QtWidgets.QPushButton(self.centralwidget)
    self.buttonadd.setGeometry(QtCore.QRect(240, 380, 81, 81))
    self.buttonadd.setMaximumSize(QtCore.QSize(81, 162))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(20)
    self.buttonadd.setFont(font)
    self.buttonadd.setStyleSheet("QPushButton {\n"
"  color: #ffffff;\n"
"  background-color: rgb(67, 187, 116);\n"
"  border-radius: 0px;\n"
"}\n"
"\n"
"QPushButton:hover {\n"
"  background-color: rgb(59, 185, 121);\n"
"}")
    self.buttonadd.setObjectName("buttonadd")
    self.buttonequally = QtWidgets.QPushButton(self.centralwidget)
    self.buttonequally.setGeometry(QtCore.QRect(0, 460, 321, 50))
    self.buttonequally.setMinimumSize(QtCore.QSize(0, 50))
    self.buttonequally.setMaximumSize(QtCore.QSize(500, 0))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(20)
    self.buttonequally.setFont(font)
    self.buttonequally.setStyleSheet("QPushButton {\n"
"  color: #ffffff;\n"
"  background-color: rgb(67, 187, 116);\n"
"  border-radius: 0px;\n"
"}\n"
"\n"
"QPushButton:hover {\n"
"  background-color: rgb(59, 185, 121);\n"
"}")
    self.buttonequally.setObjectName("buttonequally")
    MainWindow.setCentralWidget(self.centralwidget)

    self.retranslateUi(MainWindow)
    QtCore.QMetaObject.connectSlotsByName(MainWindow)


    self.get_data()

  def retranslateUi(self, MainWindow):
    _translate = QtCore.QCoreApplication.translate
    MainWindow.setWindowTitle(_translate("MainWindow", "MainWindow"))
    self.button7.setText(_translate("MainWindow", "7"))
    self.button8.setText(_translate("MainWindow", "8"))
    self.button9.setText(_translate("MainWindow", "9"))
    self.button4.setText(_translate("MainWindow", "4"))
    self.button5.setText(_translate("MainWindow", "5"))
    self.button6.setText(_translate("MainWindow", "6"))
    self.buttonpoint.setText(_translate("MainWindow", "."))
    self.button0.setText(_translate("MainWindow", "0"))
    self.buttonc.setText(_translate("MainWindow", "с"))
    self.button1.setText(_translate("MainWindow", "1"))
    self.button2.setText(_translate("MainWindow", "2"))
    self.button3.setText(_translate("MainWindow", "3"))
    self.buttonsub.setText(_translate("MainWindow", "-"))
    self.buttondiv.setText(_translate("MainWindow", "/"))
    self.buttonmult.setText(_translate("MainWindow", "*"))
    self.buttonadd.setText(_translate("MainWindow", "+"))
    self.buttonequally.setText(_translate("MainWindow", "="))

  def get_data(self):
    self.button0.clicked.connect(lambda: self.write_number(self.button0.text()))
    self.button1.clicked.connect(lambda: self.write_number(self.button1.text()))
    self.button2.clicked.connect(lambda: self.write_number(self.button2.text()))
    self.button3.clicked.connect(lambda: self.write_number(self.button3.text()))
    self.button4.clicked.connect(lambda: self.write_number(self.button4.text()))
    self.button5.clicked.connect(lambda: self.write_number(self.button5.text()))
    self.button6.clicked.connect(lambda: self.write_number(self.button6.text()))
    self.button7.clicked.connect(lambda: self.write_number(self.button7.text()))
    self.button8.clicked.connect(lambda: self.write_number(self.button8.text()))
    self.button9.clicked.connect(lambda: self.write_number(self.button9.text()))
    self.buttonadd.clicked.connect(lambda: self.write_number(self.buttonadd.text()))
    self.buttondiv.clicked.connect(lambda: self.write_number(self.buttondiv.text()))
    self.buttonsub.clicked.connect(lambda: self.write_number(self.buttonsub.text()))
    self.buttonmult.clicked.connect(lambda: self.write_number(self.buttonmult.text()))
    self.buttonequally.clicked.connect(self.rep())
    self.buttonpoint.clicked.connect(lambda: self.write_number(self.buttonpoint.text()))
    self.buttonc.clicked.connect(self.clean)  def write_number(self, number):
    self.input_data.setText(self.input_data.text() + number)

  def clean(self):
    self.input_data.setText('')if __name__ == "__main__":
  import sys
  app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)
  MainWindow = QtWidgets.QMainWindow()
  ui = Ui_MainWindow()
  ui.setupUi(MainWindow)
  MainWindow.show()
  sys.exit(app.exec_())

1 ответ 1

1

НИКОГДА НЕ ИЗМЕНЯЙТЕ код, сгенерированный Qt Designer, НИКОГДА.
Создайте другой класс, который наследуется от соответствующего виджета, и используйте созданный класс для его заполнения.

Примерно так:

from PyQt5 import QtCore, QtGui, QtWidgets


class Ui_MainWindow(object):
  def setupUi(self, MainWindow):
    MainWindow.setObjectName("MainWindow")
    MainWindow.resize(320, 510)
    MainWindow.setMinimumSize(QtCore.QSize(320, 460))
    MainWindow.setMaximumSize(QtCore.QSize(320, 510))
    MainWindow.setStyleSheet("")
    self.centralwidget = QtWidgets.QWidget(MainWindow)
    self.centralwidget.setObjectName("centralwidget")
    self.input_data = QtWidgets.QLineEdit(self.centralwidget)
    self.input_data.setGeometry(QtCore.QRect(0, 0, 321, 141))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(25)
    self.input_data.setFont(font)
    self.input_data.setStyleSheet("background-color: rgb(164, 218, 158);\n"
"color: #ffffff;\n"
"border: none;")
    self.input_data.setText("")
    self.input_data.setAlignment(QtCore.Qt.AlignRight|QtCore.Qt.AlignTrailing|QtCore.Qt.AlignVCenter)
    self.input_data.setObjectName("input_data")
    self.button7 = QtWidgets.QPushButton(self.centralwidget)
    self.button7.setGeometry(QtCore.QRect(0, 140, 81, 81))
    self.button7.setMaximumSize(QtCore.QSize(81, 81))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(20)
    self.button7.setFont(font)
    self.button7.setStyleSheet("QPushButton {\n"
"  color: #ffffff;\n"
"  background-color: rgb(119, 204, 136);\n"
"  border-radius: 0px;\n"
"}\n"
"\n"
"QPushButton:hover {\n"
"  background-color: rgb(59, 185, 121);\n"
"}\n"
"")
    self.button7.setObjectName("button7")
    self.button8 = QtWidgets.QPushButton(self.centralwidget)
    self.button8.setGeometry(QtCore.QRect(80, 140, 81, 81))
    self.button8.setMaximumSize(QtCore.QSize(81, 81))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(20)
    self.button8.setFont(font)
    self.button8.setStyleSheet("QPushButton {\n"
"  color: #ffffff;\n"
"  background-color: rgb(119, 204, 136);\n"
"  border-radius: 0px;\n"
"}\n"
"\n"
"QPushButton:hover {\n"
"  background-color: rgb(59, 185, 121);\n"
"}")
    self.button8.setObjectName("button8")
    self.button9 = QtWidgets.QPushButton(self.centralwidget)
    self.button9.setGeometry(QtCore.QRect(160, 140, 81, 81))
    self.button9.setMaximumSize(QtCore.QSize(81, 81))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(20)
    self.button9.setFont(font)
    self.button9.setStyleSheet("QPushButton {\n"
"  color: #ffffff;\n"
"  background-color: rgb(119, 204, 136);\n"
"  border-radius: 0px;\n"
"}\n"
"\n"
"QPushButton:hover {\n"
"  background-color: rgb(59, 185, 121);\n"
"}")
    self.button9.setObjectName("button9")
    self.button4 = QtWidgets.QPushButton(self.centralwidget)
    self.button4.setGeometry(QtCore.QRect(0, 220, 81, 81))
    self.button4.setMaximumSize(QtCore.QSize(81, 81))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(20)
    self.button4.setFont(font)
    self.button4.setStyleSheet("QPushButton {\n"
"  color: #ffffff;\n"
"  background-color: rgb(119, 204, 136);\n"
"  border-radius: 0px;\n"
"}\n"
"\n"
"QPushButton:hover {\n"
"  background-color: rgb(59, 185, 121);\n"
"}")
    self.button4.setObjectName("button4")
    self.button5 = QtWidgets.QPushButton(self.centralwidget)
    self.button5.setGeometry(QtCore.QRect(80, 220, 81, 81))
    self.button5.setMaximumSize(QtCore.QSize(81, 81))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(20)
    self.button5.setFont(font)
    self.button5.setStyleSheet("QPushButton {\n"
"  color: #ffffff;\n"
"  background-color: rgb(119, 204, 136);\n"
"  border-radius: 0px;\n"
"}\n"
"\n"
"QPushButton:hover {\n"
"  background-color: rgb(59, 185, 121);\n"
"}")
    self.button5.setObjectName("button5")
    self.button6 = QtWidgets.QPushButton(self.centralwidget)
    self.button6.setGeometry(QtCore.QRect(160, 220, 81, 81))
    self.button6.setMaximumSize(QtCore.QSize(81, 81))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(20)
    self.button6.setFont(font)
    self.button6.setStyleSheet("QPushButton {\n"
"  color: #ffffff;\n"
"  background-color: rgb(119, 204, 136);\n"
"  border-radius: 0px;\n"
"}\n"
"\n"
"QPushButton:hover {\n"
"  background-color: rgb(59, 185, 121);\n"
"}")
    self.button6.setObjectName("button6")
    self.buttonpoint = QtWidgets.QPushButton(self.centralwidget)
    self.buttonpoint.setGeometry(QtCore.QRect(0, 380, 81, 81))
    self.buttonpoint.setMaximumSize(QtCore.QSize(81, 81))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(20)
    self.buttonpoint.setFont(font)
    self.buttonpoint.setStyleSheet("QPushButton {\n"
"  color: #ffffff;\n"
"  background-color: rgb(119, 204, 136);\n"
"  border-radius: 0px;\n"
"}\n"
"\n"
"QPushButton:hover {\n"
"  background-color: rgb(59, 185, 121);\n"
"}")
    self.buttonpoint.setObjectName("buttonpoint")
    self.button0 = QtWidgets.QPushButton(self.centralwidget)
    self.button0.setGeometry(QtCore.QRect(80, 380, 81, 81))
    self.button0.setMaximumSize(QtCore.QSize(81, 81))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(20)
    self.button0.setFont(font)
    self.button0.setStyleSheet("QPushButton {\n"
"  color: #ffffff;\n"
"  background-color: rgb(119, 204, 136);\n"
"  border-radius: 0px;\n"
"}\n"
"\n"
"QPushButton:hover {\n"
"  background-color: rgb(59, 185, 121);\n"
"}")
    self.button0.setObjectName("button0")
    self.buttonc = QtWidgets.QPushButton(self.centralwidget)
    self.buttonc.setGeometry(QtCore.QRect(160, 380, 81, 81))
    self.buttonc.setMaximumSize(QtCore.QSize(81, 81))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(20)
    self.buttonc.setFont(font)
    self.buttonc.setStyleSheet("QPushButton {\n"
"  color: #ffffff;\n"
"  background-color: rgb(119, 204, 136);\n"
"  border-radius: 0px;\n"
"}\n"
"\n"
"QPushButton:hover {\n"
"  background-color: rgb(59, 185, 121);\n"
"}")
    self.buttonc.setObjectName("buttonc")
    self.button1 = QtWidgets.QPushButton(self.centralwidget)
    self.button1.setGeometry(QtCore.QRect(0, 300, 81, 81))
    self.button1.setMaximumSize(QtCore.QSize(81, 81))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(20)
    self.button1.setFont(font)
    self.button1.setStyleSheet("QPushButton {\n"
"  color: #ffffff;\n"
"  background-color: rgb(119, 204, 136);\n"
"  border-radius: 0px;\n"
"}\n"
"\n"
"QPushButton:hover {\n"
"  background-color: rgb(59, 185, 121);\n"
"}")
    self.button1.setObjectName("button1")
    self.button2 = QtWidgets.QPushButton(self.centralwidget)
    self.button2.setGeometry(QtCore.QRect(80, 300, 81, 81))
    self.button2.setMaximumSize(QtCore.QSize(81, 81))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(20)
    self.button2.setFont(font)
    self.button2.setStyleSheet("QPushButton {\n"
"  color: #ffffff;\n"
"  background-color: rgb(119, 204, 136);\n"
"  border-radius: 0px;\n"
"}\n"
"\n"
"QPushButton:hover {\n"
"  background-color: rgb(59, 185, 121);\n"
"}")
    self.button2.setObjectName("button2")
    self.button3 = QtWidgets.QPushButton(self.centralwidget)
    self.button3.setGeometry(QtCore.QRect(160, 300, 81, 81))
    self.button3.setMaximumSize(QtCore.QSize(81, 81))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(20)
    self.button3.setFont(font)
    self.button3.setStyleSheet("QPushButton {\n"
"  color: #ffffff;\n"
"  background-color: rgb(119, 204, 136);\n"
"  border-radius: 0px;\n"
"}\n"
"\n"
"QPushButton:hover {\n"
"  background-color: rgb(59, 185, 121);\n"
"}")
    self.button3.setObjectName("button3")
    self.buttonsub = QtWidgets.QPushButton(self.centralwidget)
    self.buttonsub.setGeometry(QtCore.QRect(240, 300, 81, 81))
    self.buttonsub.setMaximumSize(QtCore.QSize(81, 81))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(20)
    self.buttonsub.setFont(font)
    self.buttonsub.setStyleSheet("QPushButton {\n"
"  color: #ffffff;\n"
"  background-color: rgb(67, 187, 116);\n"
"  border-radius: 0px;\n"
"}\n"
"\n"
"QPushButton:hover {\n"
"  background-color: rgb(59, 185, 121);\n"
"}")
    self.buttonsub.setObjectName("buttonsub")
    self.buttondiv = QtWidgets.QPushButton(self.centralwidget)
    self.buttondiv.setGeometry(QtCore.QRect(240, 220, 81, 81))
    self.buttondiv.setMaximumSize(QtCore.QSize(81, 81))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(20)
    self.buttondiv.setFont(font)
    self.buttondiv.setStyleSheet("QPushButton {\n"
"  color: #ffffff;\n"
"  background-color: rgb(67, 187, 116);\n"
"  border-radius: 0px;\n"
"}\n"
"\n"
"QPushButton:hover {\n"
"  background-color: rgb(59, 185, 121);\n"
"}")
    self.buttondiv.setObjectName("buttondiv")
    self.buttonmult = QtWidgets.QPushButton(self.centralwidget)
    self.buttonmult.setGeometry(QtCore.QRect(240, 140, 81, 81))
    self.buttonmult.setMaximumSize(QtCore.QSize(81, 81))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(20)
    self.buttonmult.setFont(font)
    self.buttonmult.setStyleSheet("QPushButton {\n"
"  color: #ffffff;\n"
"  background-color: rgb(67, 187, 116);\n"
"  border-radius: 0px;\n"
"}\n"
"\n"
"QPushButton:hover {\n"
"  background-color: rgb(59, 185, 121);\n"
"}")
    self.buttonmult.setObjectName("buttonmult")
    self.buttonadd = QtWidgets.QPushButton(self.centralwidget)
    self.buttonadd.setGeometry(QtCore.QRect(240, 380, 81, 81))
    self.buttonadd.setMaximumSize(QtCore.QSize(81, 162))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(20)
    self.buttonadd.setFont(font)
    self.buttonadd.setStyleSheet("QPushButton {\n"
"  color: #ffffff;\n"
"  background-color: rgb(67, 187, 116);\n"
"  border-radius: 0px;\n"
"}\n"
"\n"
"QPushButton:hover {\n"
"  background-color: rgb(59, 185, 121);\n"
"}")
    self.buttonadd.setObjectName("buttonadd")
    self.buttonequally = QtWidgets.QPushButton(self.centralwidget)
    self.buttonequally.setGeometry(QtCore.QRect(0, 460, 321, 50))
    self.buttonequally.setMinimumSize(QtCore.QSize(0, 50))
    self.buttonequally.setMaximumSize(QtCore.QSize(500, 0))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(20)
    self.buttonequally.setFont(font)
    self.buttonequally.setStyleSheet("QPushButton {\n"
"  color: #ffffff;\n"
"  background-color: rgb(67, 187, 116);\n"
"  border-radius: 0px;\n"
"}\n"
"\n"
"QPushButton:hover {\n"
"  background-color: rgb(59, 185, 121);\n"
"}")
    self.buttonequally.setObjectName("buttonequally")
    MainWindow.setCentralWidget(self.centralwidget)

    self.retranslateUi(MainWindow)
    QtCore.QMetaObject.connectSlotsByName(MainWindow)

  def retranslateUi(self, MainWindow):
    _translate = QtCore.QCoreApplication.translate
    MainWindow.setWindowTitle(_translate("MainWindow", "MainWindow"))
    self.button7.setText(_translate("MainWindow", "7"))
    self.button8.setText(_translate("MainWindow", "8"))
    self.button9.setText(_translate("MainWindow", "9"))
    self.button4.setText(_translate("MainWindow", "4"))
    self.button5.setText(_translate("MainWindow", "5"))
    self.button6.setText(_translate("MainWindow", "6"))
    self.buttonpoint.setText(_translate("MainWindow", "."))
    self.button0.setText(_translate("MainWindow", "0"))
    self.buttonc.setText(_translate("MainWindow", "с"))
    self.button1.setText(_translate("MainWindow", "1"))
    self.button2.setText(_translate("MainWindow", "2"))
    self.button3.setText(_translate("MainWindow", "3"))
    self.buttonsub.setText(_translate("MainWindow", "-"))
    self.buttondiv.setText(_translate("MainWindow", "/"))
    self.buttonmult.setText(_translate("MainWindow", "*"))
    self.buttonadd.setText(_translate("MainWindow", "+"))
    self.buttonequally.setText(_translate("MainWindow", "="))


# +++ vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
class MainWindow(QtWidgets.QMainWindow, Ui_MainWindow):
  def __init__(self):
    super().__init__()
    
    self.setupUi(self)
    
    self.backspaceButton = QtWidgets.QPushButton("Backspace", self.centralwidget)    # !!!
    self.backspaceButton.setGeometry(QtCore.QRect(230, 460, 90, 50))
    self.backspaceButton.clicked.connect(self.backspaceClicked)             # !!!
    

    self.button0.clicked.connect(lambda: self.write_number(self.button0.text()))
    self.button1.clicked.connect(lambda: self.write_number(self.button1.text()))
    self.button2.clicked.connect(lambda: self.write_number(self.button2.text()))
    self.button3.clicked.connect(lambda: self.write_number(self.button3.text()))
    self.button4.clicked.connect(lambda: self.write_number(self.button4.text()))
    self.button5.clicked.connect(lambda: self.write_number(self.button5.text()))
    self.button6.clicked.connect(lambda: self.write_number(self.button6.text()))
    self.button7.clicked.connect(lambda: self.write_number(self.button7.text()))
    self.button8.clicked.connect(lambda: self.write_number(self.button8.text()))
    self.button9.clicked.connect(lambda: self.write_number(self.button9.text()))
    self.buttonadd.clicked.connect(lambda: self.write_number(self.buttonadd.text()))
    self.buttondiv.clicked.connect(lambda: self.write_number(self.buttondiv.text()))
    self.buttonsub.clicked.connect(lambda: self.write_number(self.buttonsub.text()))
    self.buttonmult.clicked.connect(lambda: self.write_number(self.buttonmult.text()))
    
#    self.buttonequally.clicked.connect(self.rep())
    self.buttonequally.clicked.connect(self.rep)                      # !!!
    
    self.buttonpoint.clicked.connect(lambda: self.write_number(self.buttonpoint.text()))
    self.buttonc.clicked.connect(self.clean)

  def write_number(self, number):
    self.input_data.setText(self.input_data.text() + number)

  def clean(self):
    self.input_data.setText('')

  def rep(self):    
    pass
    
  def backspaceClicked(self):                                # !!!
    text = self.input_data.text()
    if not text:
      text = '0'
    else:
      text = self.input_data.text()[:-1]
      if not text:
        text = '0'
    self.input_data.setText(text)
# +++ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


if __name__ == "__main__":
  import sys
  app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)
  w = MainWindow()
  w.show()
  sys.exit(app.exec_())

введите сюда описание изображения

2
 • Но после компиляции кода из .ui в .py я ничего не менял в коде. Я просто добавил функции которые вывяд значения кнопок в LineEdit Commented 23 мар. 2022 в 11:40
 • @ЗахарУляшов Do not edit this file unless you know what you are doing.
  – S. Nick
  Commented 23 мар. 2022 в 12:10

Ваш ответ

Нажимая «Отправить ответ», вы соглашаетесь с условиями пользования и подтверждаете, что прочитали политику конфиденциальности.

Всё ещё ищете ответ? Посмотрите другие вопросы с метками или задайте свой вопрос.