1

Создал дизайн программы на Qt Designer.

main.py

import sys
import model
from PyQt5 import QtWidgets

class ExampleApp(QtWidgets.QMainWindow, model.Ui_model):
  def __init__(self):
    # Это здесь нужно для доступа к переменным, методам
    # и т.д. в файле design.py
    super().__init__()
    self.setupUi(self)

def main():
  app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)
  window = ExampleApp()
  window.show()
  app.exec_() 

if __name__ == '__main__':
  main()

model.py

from PyQt5 import QtCore, QtGui, QtWidgets
class Ui_model(object):
  def setupUi(self, model):
    model.setObjectName("model")
    model.setWindowModality(QtCore.Qt.NonModal)
    model.resize(907, 656)
    model.setStyleSheet("background-color: rgb(187, 211, 255);")
    self.centralwidget = QtWidgets.QWidget(model)
    self.centralwidget.setObjectName("centralwidget")
    self.label = QtWidgets.QLabel(self.centralwidget)
    self.label.setGeometry(QtCore.QRect(0, 390, 161, 31))
    font = QtGui.QFont()
    font.setFamily("Papyrus")
    font.setPointSize(8)
    font.setBold(True)
    font.setWeight(75)
    self.label.setFont(font)
    self.label.setTextFormat(QtCore.Qt.AutoText)
    self.label.setObjectName("label")
    self.line = QtWidgets.QFrame(self.centralwidget)
    self.line.setGeometry(QtCore.QRect(10, 410, 871, 20))
    self.line.setFrameShape(QtWidgets.QFrame.HLine)
    self.line.setFrameShadow(QtWidgets.QFrame.Sunken)
    self.line.setObjectName("line")
    self.line_2 = QtWidgets.QFrame(self.centralwidget)
    self.line_2.setGeometry(QtCore.QRect(10, 380, 871, 20))
    self.line_2.setFrameShape(QtWidgets.QFrame.HLine)
    self.line_2.setFrameShadow(QtWidgets.QFrame.Sunken)
    self.line_2.setObjectName("line_2")
    self.progressBar = QtWidgets.QProgressBar(self.centralwidget)
    self.progressBar.setGeometry(QtCore.QRect(10, 580, 881, 21))
    self.progressBar.setProperty("value", 24)
    self.progressBar.setObjectName("progressBar")
    self.widget = QtWidgets.QWidget(self.centralwidget)
    self.widget.setGeometry(QtCore.QRect(550, 490, 221, 61))
    self.widget.setObjectName("widget")
    self.horizontalLayout = QtWidgets.QHBoxLayout(self.widget)
    self.horizontalLayout.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)
    self.horizontalLayout.setObjectName("horizontalLayout")
    self.pushButton_3 = QtWidgets.QPushButton(self.widget)
    self.pushButton_3.setStyleSheet("background-color: rgb(0, 170, 0);\n"
"font: 87 10pt \"Arial Black\";\n"
"")
    self.pushButton_3.setObjectName("pushButton_3")
    self.horizontalLayout.addWidget(self.pushButton_3)
    self.pushButton_4 = QtWidgets.QPushButton(self.widget)
    self.pushButton_4.setStyleSheet("background-color: rgb(255, 0, 0);\n"
"font: 87 10pt \"Arial Black\";")
    self.pushButton_4.setObjectName("pushButton_4")
    self.horizontalLayout.addWidget(self.pushButton_4)
    self.widget1 = QtWidgets.QWidget(self.centralwidget)
    self.widget1.setGeometry(QtCore.QRect(10, 430, 481, 121))
    self.widget1.setObjectName("widget1")
    self.gridLayout = QtWidgets.QGridLayout(self.widget1)
    self.gridLayout.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)
    self.gridLayout.setObjectName("gridLayout")
    self.label_16 = QtWidgets.QLabel(self.widget1)
    self.label_16.setObjectName("label_16")
    self.gridLayout.addWidget(self.label_16, 0, 1, 1, 1)
    self.label_14 = QtWidgets.QLabel(self.widget1)
    self.label_14.setObjectName("label_14")
    self.gridLayout.addWidget(self.label_14, 0, 2, 1, 1)
    self.label_15 = QtWidgets.QLabel(self.widget1)
    self.label_15.setObjectName("label_15")
    self.gridLayout.addWidget(self.label_15, 0, 3, 1, 1)
    self.label_9 = QtWidgets.QLabel(self.widget1)
    self.label_9.setObjectName("label_9")
    self.gridLayout.addWidget(self.label_9, 1, 0, 1, 1)
    self.lineEdit = QtWidgets.QLineEdit(self.widget1)
    self.lineEdit.setObjectName("lineEdit")
    self.gridLayout.addWidget(self.lineEdit, 1, 1, 1, 1)
    self.lineEdit_4 = QtWidgets.QLineEdit(self.widget1)
    self.lineEdit_4.setObjectName("lineEdit_4")
    self.gridLayout.addWidget(self.lineEdit_4, 1, 2, 1, 1)
    self.lineEdit_7 = QtWidgets.QLineEdit(self.widget1)
    self.lineEdit_7.setObjectName("lineEdit_7")
    self.gridLayout.addWidget(self.lineEdit_7, 1, 3, 1, 1)
    self.label_12 = QtWidgets.QLabel(self.widget1)
    self.label_12.setObjectName("label_12")
    self.gridLayout.addWidget(self.label_12, 2, 0, 1, 1)
    self.lineEdit_9 = QtWidgets.QLineEdit(self.widget1)
    self.lineEdit_9.setObjectName("lineEdit_9")
    self.gridLayout.addWidget(self.lineEdit_9, 2, 1, 1, 1)
    self.lineEdit_2 = QtWidgets.QLineEdit(self.widget1)
    self.lineEdit_2.setObjectName("lineEdit_2")
    self.gridLayout.addWidget(self.lineEdit_2, 2, 2, 1, 1)
    self.lineEdit_3 = QtWidgets.QLineEdit(self.widget1)
    self.lineEdit_3.setObjectName("lineEdit_3")
    self.gridLayout.addWidget(self.lineEdit_3, 2, 3, 1, 1)
    self.label_13 = QtWidgets.QLabel(self.widget1)
    self.label_13.setObjectName("label_13")
    self.gridLayout.addWidget(self.label_13, 3, 0, 1, 1)
    self.lineEdit_8 = QtWidgets.QLineEdit(self.widget1)
    self.lineEdit_8.setObjectName("lineEdit_8")
    self.gridLayout.addWidget(self.lineEdit_8, 3, 1, 1, 1)
    self.lineEdit_5 = QtWidgets.QLineEdit(self.widget1)
    self.lineEdit_5.setObjectName("lineEdit_5")
    self.gridLayout.addWidget(self.lineEdit_5, 3, 2, 1, 1)
    self.lineEdit_6 = QtWidgets.QLineEdit(self.widget1)
    self.lineEdit_6.setObjectName("lineEdit_6")
    self.gridLayout.addWidget(self.lineEdit_6, 3, 3, 1, 1)
    self.widget2 = QtWidgets.QWidget(self.centralwidget)
    self.widget2.setGeometry(QtCore.QRect(80, 70, 221, 161))
    self.widget2.setObjectName("widget2")
    self.verticalLayout_2 = QtWidgets.QVBoxLayout(self.widget2)
    self.verticalLayout_2.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)
    self.verticalLayout_2.setObjectName("verticalLayout_2")
    self.pushButton_2 = QtWidgets.QPushButton(self.widget2)
    self.pushButton_2.setStyleSheet("background-color: rgb(214, 193, 255);\n"
"font: 75 15pt \"MS Shell Dlg 2\";")
    self.pushButton_2.setObjectName("pushButton_2")
    self.verticalLayout_2.addWidget(self.pushButton_2)
    self.pushButton = QtWidgets.QPushButton(self.widget2)
    self.pushButton.setStyleSheet("background-color: rgb(214, 193, 255);\n"
"font: 75 15pt \"MS Shell Dlg 2\";\n"
"")
    self.pushButton.setObjectName("pushButton")
    self.verticalLayout_2.addWidget(self.pushButton)
    self.widget3 = QtWidgets.QWidget(self.centralwidget)
    self.widget3.setGeometry(QtCore.QRect(500, 430, 382, 48))
    self.widget3.setObjectName("widget3")
    self.gridLayout_2 = QtWidgets.QGridLayout(self.widget3)
    self.gridLayout_2.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)
    self.gridLayout_2.setObjectName("gridLayout_2")
    self.label_17 = QtWidgets.QLabel(self.widget3)
    self.label_17.setObjectName("label_17")
    self.gridLayout_2.addWidget(self.label_17, 0, 0, 1, 1)
    self.lineEdit_11 = QtWidgets.QLineEdit(self.widget3)
    self.lineEdit_11.setObjectName("lineEdit_11")
    self.gridLayout_2.addWidget(self.lineEdit_11, 0, 1, 1, 1)
    self.label_18 = QtWidgets.QLabel(self.widget3)
    self.label_18.setObjectName("label_18")
    self.gridLayout_2.addWidget(self.label_18, 1, 0, 1, 1)
    self.lineEdit_10 = QtWidgets.QLineEdit(self.widget3)
    self.lineEdit_10.setObjectName("lineEdit_10")
    self.gridLayout_2.addWidget(self.lineEdit_10, 1, 1, 1, 1)
    self.widget4 = QtWidgets.QWidget(self.centralwidget)
    self.widget4.setGeometry(QtCore.QRect(80, 260, 211, 65))
    self.widget4.setObjectName("widget4")
    self.verticalLayout_4 = QtWidgets.QVBoxLayout(self.widget4)
    self.verticalLayout_4.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)
    self.verticalLayout_4.setObjectName("verticalLayout_4")
    self.checkBox = QtWidgets.QCheckBox(self.widget4)
    self.checkBox.setStyleSheet("color: rgb(255, 3, 15);")
    self.checkBox.setObjectName("checkBox")
    self.verticalLayout_4.addWidget(self.checkBox)
    self.checkBox_2 = QtWidgets.QCheckBox(self.widget4)
    self.checkBox_2.setStyleSheet("color: rgb(255, 0, 0);")
    self.checkBox_2.setObjectName("checkBox_2")
    self.verticalLayout_4.addWidget(self.checkBox_2)
    self.checkBox_3 = QtWidgets.QCheckBox(self.widget4)
    self.checkBox_3.setStyleSheet("color: rgb(255, 0, 0);")
    self.checkBox_3.setObjectName("checkBox_3")
    self.verticalLayout_4.addWidget(self.checkBox_3)
    self.label_2 = QtWidgets.QLabel(self.centralwidget)
    self.label_2.setGeometry(QtCore.QRect(411, 11, 154, 38))
    font = QtGui.QFont()
    font.setFamily("Papyrus")
    font.setPointSize(8)
    font.setBold(True)
    font.setWeight(75)
    self.label_2.setFont(font)
    self.label_2.setTextFormat(QtCore.Qt.AutoText)
    self.label_2.setObjectName("label_2")
    self.widget5 = QtWidgets.QWidget(self.centralwidget)
    self.widget5.setGeometry(QtCore.QRect(412, 67, 251, 201))
    self.widget5.setMaximumSize(QtCore.QSize(251, 201))
    self.widget5.setObjectName("widget5")
    self.gridLayout_3 = QtWidgets.QGridLayout(self.widget5)
    self.gridLayout_3.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)
    self.gridLayout_3.setObjectName("gridLayout_3")
    self.label_4 = QtWidgets.QLabel(self.widget5)
    self.label_4.setObjectName("label_4")
    self.gridLayout_3.addWidget(self.label_4, 0, 0, 1, 1)
    self.spinBox = QtWidgets.QSpinBox(self.widget5)
    self.spinBox.setMaximumSize(QtCore.QSize(89, 18))
    self.spinBox.setMaximum(10)
    self.spinBox.setSingleStep(1)
    self.spinBox.setObjectName("spinBox")
    self.gridLayout_3.addWidget(self.spinBox, 0, 1, 1, 1)
    self.label_3 = QtWidgets.QLabel(self.widget5)
    self.label_3.setMaximumSize(QtCore.QSize(154, 18))
    self.label_3.setObjectName("label_3")
    self.gridLayout_3.addWidget(self.label_3, 1, 0, 1, 1)
    self.spinBox_3 = QtWidgets.QSpinBox(self.widget5)
    self.spinBox_3.setMaximumSize(QtCore.QSize(89, 18))
    self.spinBox_3.setMaximum(150)
    self.spinBox_3.setObjectName("spinBox_3")
    self.gridLayout_3.addWidget(self.spinBox_3, 1, 1, 1, 1)
    self.label_5 = QtWidgets.QLabel(self.widget5)
    self.label_5.setObjectName("label_5")
    self.gridLayout_3.addWidget(self.label_5, 2, 0, 1, 1)
    self.spinBox_2 = QtWidgets.QSpinBox(self.widget5)
    self.spinBox_2.setMaximumSize(QtCore.QSize(89, 18))
    self.spinBox_2.setMaximum(1000)
    self.spinBox_2.setObjectName("spinBox_2")
    self.gridLayout_3.addWidget(self.spinBox_2, 2, 1, 1, 1)
    self.label_6 = QtWidgets.QLabel(self.widget5)
    self.label_6.setObjectName("label_6")
    self.gridLayout_3.addWidget(self.label_6, 3, 0, 1, 1)
    self.spinBox_4 = QtWidgets.QSpinBox(self.widget5)
    self.spinBox_4.setMaximumSize(QtCore.QSize(89, 18))
    self.spinBox_4.setMaximum(5000)
    self.spinBox_4.setObjectName("spinBox_4")
    self.gridLayout_3.addWidget(self.spinBox_4, 3, 1, 1, 1)
    self.label_7 = QtWidgets.QLabel(self.widget5)
    self.label_7.setObjectName("label_7")
    self.gridLayout_3.addWidget(self.label_7, 4, 0, 1, 1)
    self.spinBox_5 = QtWidgets.QSpinBox(self.widget5)
    self.spinBox_5.setMaximumSize(QtCore.QSize(89, 18))
    self.spinBox_5.setMaximum(1024)
    self.spinBox_5.setObjectName("spinBox_5")
    self.gridLayout_3.addWidget(self.spinBox_5, 4, 1, 1, 1)
    self.label_8 = QtWidgets.QLabel(self.widget5)
    self.label_8.setObjectName("label_8")
    self.gridLayout_3.addWidget(self.label_8, 5, 0, 1, 1)
    self.spinBox_8 = QtWidgets.QSpinBox(self.widget5)
    self.spinBox_8.setMaximumSize(QtCore.QSize(89, 18))
    self.spinBox_8.setMaximum(20)
    self.spinBox_8.setObjectName("spinBox_8")
    self.gridLayout_3.addWidget(self.spinBox_8, 5, 1, 1, 1)
    self.widget6 = QtWidgets.QWidget(self.centralwidget)
    self.widget6.setGeometry(QtCore.QRect(410, 280, 177, 58))
    self.widget6.setObjectName("widget6")
    self.gridLayout_4 = QtWidgets.QGridLayout(self.widget6)
    self.gridLayout_4.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)
    self.gridLayout_4.setObjectName("gridLayout_4")
    self.verticalLayout_3 = QtWidgets.QVBoxLayout()
    self.verticalLayout_3.setObjectName("verticalLayout_3")
    self.pushButton_5 = QtWidgets.QPushButton(self.widget6)
    self.pushButton_5.setStyleSheet("background-color: rgb(214, 193, 255);\n"
"font: 75 10pt \"MS Shell Dlg 2\";")
    self.pushButton_5.setObjectName("pushButton_5")
    self.verticalLayout_3.addWidget(self.pushButton_5)
    self.pushButton_6 = QtWidgets.QPushButton(self.widget6)
    self.pushButton_6.setStyleSheet("background-color: rgb(214, 193, 255);\n"
"font: 75 10pt \"MS Shell Dlg 2\";")
    self.pushButton_6.setObjectName("pushButton_6")
    self.verticalLayout_3.addWidget(self.pushButton_6)
    self.gridLayout_4.addLayout(self.verticalLayout_3, 0, 1, 2, 1)
    self.label_11 = QtWidgets.QLabel(self.widget6)
    self.label_11.setObjectName("label_11")
    self.gridLayout_4.addWidget(self.label_11, 1, 0, 1, 1)
    self.label_10 = QtWidgets.QLabel(self.widget6)
    self.label_10.setObjectName("label_10")
    self.gridLayout_4.addWidget(self.label_10, 0, 0, 1, 1)
    model.setCentralWidget(self.centralwidget)
    self.statusbar = QtWidgets.QStatusBar(model)
    self.statusbar.setObjectName("statusbar")
    model.setStatusBar(self.statusbar)
    self.action = QtWidgets.QAction(model)
    self.action.setObjectName("action")
    self.action_2 = QtWidgets.QAction(model)
    self.action_2.setObjectName("action_2")
    self.action_3 = QtWidgets.QAction(model)
    self.action_3.setObjectName("action_3")
    self.action_5 = QtWidgets.QAction(model)
    self.action_5.setObjectName("action_5")
    self.action_6 = QtWidgets.QAction(model)
    self.action_6.setObjectName("action_6")
    self.action_7 = QtWidgets.QAction(model)
    self.action_7.setObjectName("action_7")

    self.retranslateUi(model)
    QtCore.QMetaObject.connectSlotsByName(model)

  def retranslateUi(self, model):
    _translate = QtCore.QCoreApplication.translate
    model.setWindowTitle(_translate("model", "Модель цифровых систем передачи с решающей обратной связью"))
    self.label.setText(_translate("model", "Результат испытания"))
    self.pushButton_3.setText(_translate("model", "START"))
    self.pushButton_4.setText(_translate("model", "STOP"))
    self.label_16.setText(_translate("model", "Принято"))
    self.label_14.setText(_translate("model", "Ошибки"))
    self.label_15.setText(_translate("model", "Коэффициент ошибки"))
    self.label_9.setText(_translate("model", "Биты"))
    self.label_12.setText(_translate("model", "Байты"))
    self.label_13.setText(_translate("model", "Блоки"))
    self.pushButton_2.setText(_translate("model", "РОС - АП"))
    self.pushButton.setText(_translate("model", "РОС - ОЖ"))
    self.label_17.setText(_translate("model", "Скорость передачи полезной информации, Бод"))
    self.label_18.setText(_translate("model", "Количество повторений искажённых блоков"))
    self.checkBox.setText(_translate("model", "Моделирование в реальном времени"))
    self.checkBox_2.setText(_translate("model", "Моделировать аварию"))
    self.checkBox_3.setText(_translate("model", "Анимация передачи"))
    self.label_2.setText(_translate("model", "Параметры испытания"))
    self.label_4.setText(_translate("model", "Уровень шума, В"))
    self.label_3.setText(_translate("model", "Частота шума, Кгц"))
    self.label_5.setText(_translate("model", "Уровень полезного сигнала, В"))
    self.label_6.setText(_translate("model", "Скорость передачи, Бод"))
    self.label_7.setText(_translate("model", "Размер блока, байт"))
    self.label_8.setText(_translate("model", "Повторы искажённых блоков"))
    self.pushButton_5.setText(_translate("model", "ИС"))
    self.pushButton_6.setText(_translate("model", "ПС"))
    self.label_11.setText(_translate("model", "Приёмник сигнала"))
    self.label_10.setText(_translate("model", "Источник сигнала"))
    self.action.setText(_translate("model", "Сохранить"))
    self.action_2.setText(_translate("model", "Открыть"))
    self.action_3.setText(_translate("model", "Выйти"))
    self.action_5.setText(_translate("model", "Выйти из программы"))
    self.action_6.setText(_translate("model", "Выбрать источник сигнала"))
    self.action_7.setText(_translate("model", "Выбрать приёмник сигнала"))

И так, вопрос, мне нужно сделать так, чтобы при нажатии на кнопку 'ИС' пользователь мог открыть файл со своего компьютера (допустим 1.txt) и просто произошло считывание.

Такая задумка, мы открываем файл, переводим его в двоичный код и начать с ним работать, вот пока хочу просто сохранить его, чтобы он висел в программе.
Вот этот первый файл должен быть неприкасаемым. Просто считали и всё. А сохраняем потом в другой ('ПС').

введите сюда описание изображения

1 ответ 1

0

Попробуйте так:

main.py

import sys
from PyQt5 import QtCore, QtGui, QtWidgets

#- import model
#+ from model import Ui_model
class Ui_model(object):
  def setupUi(self, model):
    model.setObjectName("model")
    model.setWindowModality(QtCore.Qt.NonModal)
    model.resize(907, 656)
    model.setStyleSheet("background-color: rgb(187, 211, 255);")
    self.centralwidget = QtWidgets.QWidget(model)
    self.centralwidget.setObjectName("centralwidget")
    self.label = QtWidgets.QLabel(self.centralwidget)
    self.label.setGeometry(QtCore.QRect(0, 390, 161, 31))
    font = QtGui.QFont()
    font.setFamily("Papyrus")
    font.setPointSize(8)
    font.setBold(True)
    font.setWeight(75)
    self.label.setFont(font)
    self.label.setTextFormat(QtCore.Qt.AutoText)
    self.label.setObjectName("label")
    self.line = QtWidgets.QFrame(self.centralwidget)
    self.line.setGeometry(QtCore.QRect(10, 410, 871, 20))
    self.line.setFrameShape(QtWidgets.QFrame.HLine)
    self.line.setFrameShadow(QtWidgets.QFrame.Sunken)
    self.line.setObjectName("line")
    self.line_2 = QtWidgets.QFrame(self.centralwidget)
    self.line_2.setGeometry(QtCore.QRect(10, 380, 871, 20))
    self.line_2.setFrameShape(QtWidgets.QFrame.HLine)
    self.line_2.setFrameShadow(QtWidgets.QFrame.Sunken)
    self.line_2.setObjectName("line_2")
    self.progressBar = QtWidgets.QProgressBar(self.centralwidget)
    self.progressBar.setGeometry(QtCore.QRect(10, 580, 881, 21))
    self.progressBar.setProperty("value", 24)
    self.progressBar.setObjectName("progressBar")
    self.widget = QtWidgets.QWidget(self.centralwidget)
    self.widget.setGeometry(QtCore.QRect(550, 490, 221, 61))
    self.widget.setObjectName("widget")
    self.horizontalLayout = QtWidgets.QHBoxLayout(self.widget)
    self.horizontalLayout.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)
    self.horizontalLayout.setObjectName("horizontalLayout")
    self.pushButton_3 = QtWidgets.QPushButton(self.widget)
    self.pushButton_3.setStyleSheet("background-color: rgb(0, 170, 0);\n"
"font: 87 10pt \"Arial Black\";\n"
"")
    self.pushButton_3.setObjectName("pushButton_3")
    self.horizontalLayout.addWidget(self.pushButton_3)
    self.pushButton_4 = QtWidgets.QPushButton(self.widget)
    self.pushButton_4.setStyleSheet("background-color: rgb(255, 0, 0);\n"
"font: 87 10pt \"Arial Black\";")
    self.pushButton_4.setObjectName("pushButton_4")
    self.horizontalLayout.addWidget(self.pushButton_4)
    self.widget1 = QtWidgets.QWidget(self.centralwidget)
    self.widget1.setGeometry(QtCore.QRect(10, 430, 481, 121))
    self.widget1.setObjectName("widget1")
    self.gridLayout = QtWidgets.QGridLayout(self.widget1)
    self.gridLayout.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)
    self.gridLayout.setObjectName("gridLayout")
    self.label_16 = QtWidgets.QLabel(self.widget1)
    self.label_16.setObjectName("label_16")
    self.gridLayout.addWidget(self.label_16, 0, 1, 1, 1)
    self.label_14 = QtWidgets.QLabel(self.widget1)
    self.label_14.setObjectName("label_14")
    self.gridLayout.addWidget(self.label_14, 0, 2, 1, 1)
    self.label_15 = QtWidgets.QLabel(self.widget1)
    self.label_15.setObjectName("label_15")
    self.gridLayout.addWidget(self.label_15, 0, 3, 1, 1)
    self.label_9 = QtWidgets.QLabel(self.widget1)
    self.label_9.setObjectName("label_9")
    self.gridLayout.addWidget(self.label_9, 1, 0, 1, 1)
    self.lineEdit = QtWidgets.QLineEdit(self.widget1)
    self.lineEdit.setObjectName("lineEdit")
    self.gridLayout.addWidget(self.lineEdit, 1, 1, 1, 1)
    self.lineEdit_4 = QtWidgets.QLineEdit(self.widget1)
    self.lineEdit_4.setObjectName("lineEdit_4")
    self.gridLayout.addWidget(self.lineEdit_4, 1, 2, 1, 1)
    self.lineEdit_7 = QtWidgets.QLineEdit(self.widget1)
    self.lineEdit_7.setObjectName("lineEdit_7")
    self.gridLayout.addWidget(self.lineEdit_7, 1, 3, 1, 1)
    self.label_12 = QtWidgets.QLabel(self.widget1)
    self.label_12.setObjectName("label_12")
    self.gridLayout.addWidget(self.label_12, 2, 0, 1, 1)
    self.lineEdit_9 = QtWidgets.QLineEdit(self.widget1)
    self.lineEdit_9.setObjectName("lineEdit_9")
    self.gridLayout.addWidget(self.lineEdit_9, 2, 1, 1, 1)
    self.lineEdit_2 = QtWidgets.QLineEdit(self.widget1)
    self.lineEdit_2.setObjectName("lineEdit_2")
    self.gridLayout.addWidget(self.lineEdit_2, 2, 2, 1, 1)
    self.lineEdit_3 = QtWidgets.QLineEdit(self.widget1)
    self.lineEdit_3.setObjectName("lineEdit_3")
    self.gridLayout.addWidget(self.lineEdit_3, 2, 3, 1, 1)
    self.label_13 = QtWidgets.QLabel(self.widget1)
    self.label_13.setObjectName("label_13")
    self.gridLayout.addWidget(self.label_13, 3, 0, 1, 1)
    self.lineEdit_8 = QtWidgets.QLineEdit(self.widget1)
    self.lineEdit_8.setObjectName("lineEdit_8")
    self.gridLayout.addWidget(self.lineEdit_8, 3, 1, 1, 1)
    self.lineEdit_5 = QtWidgets.QLineEdit(self.widget1)
    self.lineEdit_5.setObjectName("lineEdit_5")
    self.gridLayout.addWidget(self.lineEdit_5, 3, 2, 1, 1)
    self.lineEdit_6 = QtWidgets.QLineEdit(self.widget1)
    self.lineEdit_6.setObjectName("lineEdit_6")
    self.gridLayout.addWidget(self.lineEdit_6, 3, 3, 1, 1)
    self.widget2 = QtWidgets.QWidget(self.centralwidget)
    self.widget2.setGeometry(QtCore.QRect(80, 70, 221, 161))
    self.widget2.setObjectName("widget2")
    self.verticalLayout_2 = QtWidgets.QVBoxLayout(self.widget2)
    self.verticalLayout_2.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)
    self.verticalLayout_2.setObjectName("verticalLayout_2")
    self.pushButton_2 = QtWidgets.QPushButton(self.widget2)
    self.pushButton_2.setStyleSheet("background-color: rgb(214, 193, 255);\n"
"font: 75 15pt \"MS Shell Dlg 2\";")
    self.pushButton_2.setObjectName("pushButton_2")
    self.verticalLayout_2.addWidget(self.pushButton_2)
    self.pushButton = QtWidgets.QPushButton(self.widget2)
    self.pushButton.setStyleSheet("background-color: rgb(214, 193, 255);\n"
"font: 75 15pt \"MS Shell Dlg 2\";\n"
"")
    self.pushButton.setObjectName("pushButton")
    self.verticalLayout_2.addWidget(self.pushButton)
    self.widget3 = QtWidgets.QWidget(self.centralwidget)
    self.widget3.setGeometry(QtCore.QRect(500, 430, 382, 48))
    self.widget3.setObjectName("widget3")
    self.gridLayout_2 = QtWidgets.QGridLayout(self.widget3)
    self.gridLayout_2.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)
    self.gridLayout_2.setObjectName("gridLayout_2")
    self.label_17 = QtWidgets.QLabel(self.widget3)
    self.label_17.setObjectName("label_17")
    self.gridLayout_2.addWidget(self.label_17, 0, 0, 1, 1)
    self.lineEdit_11 = QtWidgets.QLineEdit(self.widget3)
    self.lineEdit_11.setObjectName("lineEdit_11")
    self.gridLayout_2.addWidget(self.lineEdit_11, 0, 1, 1, 1)
    self.label_18 = QtWidgets.QLabel(self.widget3)
    self.label_18.setObjectName("label_18")
    self.gridLayout_2.addWidget(self.label_18, 1, 0, 1, 1)
    self.lineEdit_10 = QtWidgets.QLineEdit(self.widget3)
    self.lineEdit_10.setObjectName("lineEdit_10")
    self.gridLayout_2.addWidget(self.lineEdit_10, 1, 1, 1, 1)
    self.widget4 = QtWidgets.QWidget(self.centralwidget)
    self.widget4.setGeometry(QtCore.QRect(80, 260, 211, 65))
    self.widget4.setObjectName("widget4")
    self.verticalLayout_4 = QtWidgets.QVBoxLayout(self.widget4)
    self.verticalLayout_4.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)
    self.verticalLayout_4.setObjectName("verticalLayout_4")
    self.checkBox = QtWidgets.QCheckBox(self.widget4)
    self.checkBox.setStyleSheet("color: rgb(255, 3, 15);")
    self.checkBox.setObjectName("checkBox")
    self.verticalLayout_4.addWidget(self.checkBox)
    self.checkBox_2 = QtWidgets.QCheckBox(self.widget4)
    self.checkBox_2.setStyleSheet("color: rgb(255, 0, 0);")
    self.checkBox_2.setObjectName("checkBox_2")
    self.verticalLayout_4.addWidget(self.checkBox_2)
    self.checkBox_3 = QtWidgets.QCheckBox(self.widget4)
    self.checkBox_3.setStyleSheet("color: rgb(255, 0, 0);")
    self.checkBox_3.setObjectName("checkBox_3")
    self.verticalLayout_4.addWidget(self.checkBox_3)
    self.label_2 = QtWidgets.QLabel(self.centralwidget)
    self.label_2.setGeometry(QtCore.QRect(411, 11, 154, 38))
    font = QtGui.QFont()
    font.setFamily("Papyrus")
    font.setPointSize(8)
    font.setBold(True)
    font.setWeight(75)
    self.label_2.setFont(font)
    self.label_2.setTextFormat(QtCore.Qt.AutoText)
    self.label_2.setObjectName("label_2")
    self.widget5 = QtWidgets.QWidget(self.centralwidget)
    self.widget5.setGeometry(QtCore.QRect(412, 67, 251, 201))
    self.widget5.setMaximumSize(QtCore.QSize(251, 201))
    self.widget5.setObjectName("widget5")
    self.gridLayout_3 = QtWidgets.QGridLayout(self.widget5)
    self.gridLayout_3.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)
    self.gridLayout_3.setObjectName("gridLayout_3")
    self.label_4 = QtWidgets.QLabel(self.widget5)
    self.label_4.setObjectName("label_4")
    self.gridLayout_3.addWidget(self.label_4, 0, 0, 1, 1)
    self.spinBox = QtWidgets.QSpinBox(self.widget5)
    self.spinBox.setMaximumSize(QtCore.QSize(89, 18))
    self.spinBox.setMaximum(10)
    self.spinBox.setSingleStep(1)
    self.spinBox.setObjectName("spinBox")
    self.gridLayout_3.addWidget(self.spinBox, 0, 1, 1, 1)
    self.label_3 = QtWidgets.QLabel(self.widget5)
    self.label_3.setMaximumSize(QtCore.QSize(154, 18))
    self.label_3.setObjectName("label_3")
    self.gridLayout_3.addWidget(self.label_3, 1, 0, 1, 1)
    self.spinBox_3 = QtWidgets.QSpinBox(self.widget5)
    self.spinBox_3.setMaximumSize(QtCore.QSize(89, 18))
    self.spinBox_3.setMaximum(150)
    self.spinBox_3.setObjectName("spinBox_3")
    self.gridLayout_3.addWidget(self.spinBox_3, 1, 1, 1, 1)
    self.label_5 = QtWidgets.QLabel(self.widget5)
    self.label_5.setObjectName("label_5")
    self.gridLayout_3.addWidget(self.label_5, 2, 0, 1, 1)
    self.spinBox_2 = QtWidgets.QSpinBox(self.widget5)
    self.spinBox_2.setMaximumSize(QtCore.QSize(89, 18))
    self.spinBox_2.setMaximum(1000)
    self.spinBox_2.setObjectName("spinBox_2")
    self.gridLayout_3.addWidget(self.spinBox_2, 2, 1, 1, 1)
    self.label_6 = QtWidgets.QLabel(self.widget5)
    self.label_6.setObjectName("label_6")
    self.gridLayout_3.addWidget(self.label_6, 3, 0, 1, 1)
    self.spinBox_4 = QtWidgets.QSpinBox(self.widget5)
    self.spinBox_4.setMaximumSize(QtCore.QSize(89, 18))
    self.spinBox_4.setMaximum(5000)
    self.spinBox_4.setObjectName("spinBox_4")
    self.gridLayout_3.addWidget(self.spinBox_4, 3, 1, 1, 1)
    self.label_7 = QtWidgets.QLabel(self.widget5)
    self.label_7.setObjectName("label_7")
    self.gridLayout_3.addWidget(self.label_7, 4, 0, 1, 1)
    self.spinBox_5 = QtWidgets.QSpinBox(self.widget5)
    self.spinBox_5.setMaximumSize(QtCore.QSize(89, 18))
    self.spinBox_5.setMaximum(1024)
    self.spinBox_5.setObjectName("spinBox_5")
    self.gridLayout_3.addWidget(self.spinBox_5, 4, 1, 1, 1)
    self.label_8 = QtWidgets.QLabel(self.widget5)
    self.label_8.setObjectName("label_8")
    self.gridLayout_3.addWidget(self.label_8, 5, 0, 1, 1)
    self.spinBox_8 = QtWidgets.QSpinBox(self.widget5)
    self.spinBox_8.setMaximumSize(QtCore.QSize(89, 18))
    self.spinBox_8.setMaximum(20)
    self.spinBox_8.setObjectName("spinBox_8")
    self.gridLayout_3.addWidget(self.spinBox_8, 5, 1, 1, 1)
    self.widget6 = QtWidgets.QWidget(self.centralwidget)
    self.widget6.setGeometry(QtCore.QRect(410, 280, 177, 58))
    self.widget6.setObjectName("widget6")
    self.gridLayout_4 = QtWidgets.QGridLayout(self.widget6)
    self.gridLayout_4.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)
    self.gridLayout_4.setObjectName("gridLayout_4")
    self.verticalLayout_3 = QtWidgets.QVBoxLayout()
    self.verticalLayout_3.setObjectName("verticalLayout_3")
    self.pushButton_5 = QtWidgets.QPushButton(self.widget6)
    self.pushButton_5.setStyleSheet("background-color: rgb(214, 193, 255);\n"
"font: 75 10pt \"MS Shell Dlg 2\";")
    self.pushButton_5.setObjectName("pushButton_5")
    self.verticalLayout_3.addWidget(self.pushButton_5)
    self.pushButton_6 = QtWidgets.QPushButton(self.widget6)
    self.pushButton_6.setStyleSheet("background-color: rgb(214, 193, 255);\n"
"font: 75 10pt \"MS Shell Dlg 2\";")
    self.pushButton_6.setObjectName("pushButton_6")
    self.verticalLayout_3.addWidget(self.pushButton_6)
    self.gridLayout_4.addLayout(self.verticalLayout_3, 0, 1, 2, 1)
    self.label_11 = QtWidgets.QLabel(self.widget6)
    self.label_11.setObjectName("label_11")
    self.gridLayout_4.addWidget(self.label_11, 1, 0, 1, 1)
    self.label_10 = QtWidgets.QLabel(self.widget6)
    self.label_10.setObjectName("label_10")
    self.gridLayout_4.addWidget(self.label_10, 0, 0, 1, 1)
    model.setCentralWidget(self.centralwidget)
    self.statusbar = QtWidgets.QStatusBar(model)
    self.statusbar.setObjectName("statusbar")
    model.setStatusBar(self.statusbar)
    self.action = QtWidgets.QAction(model)
    self.action.setObjectName("action")
    self.action_2 = QtWidgets.QAction(model)
    self.action_2.setObjectName("action_2")
    self.action_3 = QtWidgets.QAction(model)
    self.action_3.setObjectName("action_3")
    self.action_5 = QtWidgets.QAction(model)
    self.action_5.setObjectName("action_5")
    self.action_6 = QtWidgets.QAction(model)
    self.action_6.setObjectName("action_6")
    self.action_7 = QtWidgets.QAction(model)
    self.action_7.setObjectName("action_7")

    self.retranslateUi(model)
    QtCore.QMetaObject.connectSlotsByName(model)

  def retranslateUi(self, model):
    _translate = QtCore.QCoreApplication.translate
    model.setWindowTitle(_translate("model", "Модель цифровых систем передачи с решающей обратной связью"))
    self.label.setText(_translate("model", "Результат испытания"))
    self.pushButton_3.setText(_translate("model", "START"))
    self.pushButton_4.setText(_translate("model", "STOP"))
    self.label_16.setText(_translate("model", "Принято"))
    self.label_14.setText(_translate("model", "Ошибки"))
    self.label_15.setText(_translate("model", "Коэффициент ошибки"))
    self.label_9.setText(_translate("model", "Биты"))
    self.label_12.setText(_translate("model", "Байты"))
    self.label_13.setText(_translate("model", "Блоки"))
    self.pushButton_2.setText(_translate("model", "РОС - АП"))
    self.pushButton.setText(_translate("model", "РОС - ОЖ"))
    self.label_17.setText(_translate("model", "Скорость передачи полезной информации, Бод"))
    self.label_18.setText(_translate("model", "Количество повторений искажённых блоков"))
    self.checkBox.setText(_translate("model", "Моделирование в реальном времени"))
    self.checkBox_2.setText(_translate("model", "Моделировать аварию"))
    self.checkBox_3.setText(_translate("model", "Анимация передачи"))
    self.label_2.setText(_translate("model", "Параметры испытания"))
    self.label_4.setText(_translate("model", "Уровень шума, В"))
    self.label_3.setText(_translate("model", "Частота шума, Кгц"))
    self.label_5.setText(_translate("model", "Уровень полезного сигнала, В"))
    self.label_6.setText(_translate("model", "Скорость передачи, Бод"))
    self.label_7.setText(_translate("model", "Размер блока, байт"))
    self.label_8.setText(_translate("model", "Повторы искажённых блоков"))
    self.pushButton_5.setText(_translate("model", "ИС"))
    self.pushButton_6.setText(_translate("model", "ПС"))
    self.label_11.setText(_translate("model", "Приёмник сигнала"))
    self.label_10.setText(_translate("model", "Источник сигнала"))
    self.action.setText(_translate("model", "Сохранить"))
    self.action_2.setText(_translate("model", "Открыть"))
    self.action_3.setText(_translate("model", "Выйти"))
    self.action_5.setText(_translate("model", "Выйти из программы"))
    self.action_6.setText(_translate("model", "Выбрать источник сигнала"))
    self.action_7.setText(_translate("model", "Выбрать приёмник сигнала"))


class ExampleApp(QtWidgets.QMainWindow, Ui_model):
  def __init__(self):
# ??????????????????????????????????????????????????????????
    # Это здесь нужно для доступа к переменным, методам
    # и т.д. в файле design.py
    super().__init__()
    self.setupUi(self)

# +++ vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv    
    self.data = None
    self.pushButton_5.clicked.connect(self.on_clicked_IS)
    
  def on_clicked_IS(self):
    fname, _ = QtWidgets.QFileDialog.getOpenFileName(
      self, 'Open File', './', 'Files (*.html *.txt *.log)'
    )
    if fname:
      with open(fname, 'r', encoding = 'utf-8') as fh:
        self.data = fh.readlines()
        print(* self.data, sep='')
# +++ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
    

def main():
  app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)
  window = ExampleApp()
  window.show()
  sys.exit(app.exec_())

if __name__ == '__main__':
  main()

test.txt

1
2 hello wjrld
3
4
Все прочитано

введите сюда описание изображения

2
 • Спасибо большое, слушай, а если я хочу картинку считать и перевести её в двоичный код... Я соответственно дописал сюда png( self, 'Open File', './', 'Files (*.html *.txt *.log *.docx *.png)' и попробовал with open('foto.png','rb') as fh: byte = fh.readlines(). Почему-то программа просто виснет после этого
  – Rintys
  1 апр 2021 в 22:08
 • @Rintys НЕТ, .png и .txt - это разные форматы! Вы спросили про .txt - я вам ответил. Если мой ответ помог вам, то не забудьте пометить как правильный, если вы не знаете, как это сделать, проверьте ru.stackoverflow.com/tour . Если у вас есть другие вопросы - задайте новый вопрос и лучше формулируйте, что вы хотите сделать и для чего вы хотите это сделать.
  – S. Nick
  1 апр 2021 в 22:16

Ваш ответ

Нажимая на кнопку «Отправить ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями использования и подтверждаете, что прочитали и поняли наши политику конфиденциальности и нормы поведения.

Всё ещё ищете ответ? Посмотрите другие вопросы с метками или задайте свой вопрос.