0

У меня проблема я раньше задавал вопросы на форуме мне отвечали. Теперь я не знаю как сделать чтоб изменения сделанные в food.py перенести в foody.py. Пожалуйста помогите!!! foody:

import sys
import subprocess
from PyQt5 import QtCore, QtGui, QtWidgets
from food import Ui_MainWindow

class Ui_MainWindow(object):
  def setupUi(self, MainWindow):
    MainWindow.setObjectName("MainWindow")
    MainWindow.resize(849, 600)
    MainWindow.setStyleSheet("QLabel {\n"
"  font-size:14px;\n"
"}\n"
"\n"
"QPushButton:hover{\n"
"  background-color:silver;\n"
"}\n"
"\n"
"QWidget {\n"
"  background-color:white;\n"
"}")
    self.centralwidget = QtWidgets.QWidget(MainWindow)
    self.centralwidget.setObjectName("centralwidget")
    self.pushButton = QtWidgets.QPushButton(self.centralwidget)
    self.pushButton.setGeometry(QtCore.QRect(10, 10, 111, 41))
    self.pushButton.setStyleSheet("QPushButton{\n"
"  background-color:gray;\n"
"}\n"
"\n"
"QPushButton:hover{\n"
"  background-color:silver;\n"
"}\n"
"\n"
"QPushButton:pressed{\n"
"  background-color:white;\n"
"}")
    self.pushButton.setObjectName("pushButton")
    self.label = QtWidgets.QLabel(self.centralwidget)
    self.label.setGeometry(QtCore.QRect(140, 30, 241, 21))
    self.label.setStyleSheet("QLabel {\n"
"  font-size:14px;\n"
"}")

    self.dateEdit = QtWidgets.QDateEdit(self.centralwidget)
    self.dateEdit.setGeometry(QtCore.QRect(730, 0, 110, 22))
    self.dateEdit.setObjectName("dateEdit")
    self.tableWidget = QtWidgets.QTableWidget(self.centralwidget)
    self.tableWidget.setGeometry(QtCore.QRect(10, 60, 821, 451))
    self.tableWidget.setObjectName("tableWidget")
    self.tableWidget.setColumnCount(8)
    self.tableWidget.setRowCount(1)
    item = QtWidgets.QTableWidgetItem()
    self.tableWidget.setVerticalHeaderItem(0, item)
    item = QtWidgets.QTableWidgetItem()
    item.setText("Имя ученика")
    self.tableWidget.setHorizontalHeaderItem(0, item)
    item = QtWidgets.QTableWidgetItem()
    self.tableWidget.setHorizontalHeaderItem(1, item)
    item = QtWidgets.QTableWidgetItem()
    self.tableWidget.setHorizontalHeaderItem(2, item)
    item = QtWidgets.QTableWidgetItem()
    self.tableWidget.setHorizontalHeaderItem(3, item)
    item = QtWidgets.QTableWidgetItem()
    self.tableWidget.setHorizontalHeaderItem(4, item)
    item = QtWidgets.QTableWidgetItem()
    self.tableWidget.setHorizontalHeaderItem(5, item)
    item = QtWidgets.QTableWidgetItem()
    self.tableWidget.setHorizontalHeaderItem(6, item)
    item = QtWidgets.QTableWidgetItem()
    self.tableWidget.setHorizontalHeaderItem(7, item)

    MainWindow.setCentralWidget(self.centralwidget)
    self.menubar = QtWidgets.QMenuBar(MainWindow)
    self.menubar.setGeometry(QtCore.QRect(0, 0, 849, 21))
    self.menubar.setObjectName("menubar")
    MainWindow.setMenuBar(self.menubar)
    self.statusbar = QtWidgets.QStatusBar(MainWindow)
    self.statusbar.setObjectName("statusbar")
    MainWindow.setStatusBar(self.statusbar)

    self.retranslateUi(MainWindow)
    self.pushButton.clicked.connect(self.tableWidget.doItemsLayout)
    QtCore.QMetaObject.connectSlotsByName(MainWindow)

  def retranslateUi(self, MainWindow):
    _translate = QtCore.QCoreApplication.translate
    MainWindow.setWindowTitle(_translate("MainWindow", "MainWindow"))
    self.pushButton.setText(_translate("MainWindow", "Добавить ученика"))

    item = self.tableWidget.verticalHeaderItem(0)
    item.setText(_translate("MainWindow", "1"))
    item = self.tableWidget.horizontalHeaderItem(1)
    item.setText(_translate("MainWindow", "Бюджет"))
    item = self.tableWidget.horizontalHeaderItem(2)
    item.setText(_translate("MainWindow", "Пн"))
    item = self.tableWidget.horizontalHeaderItem(3)
    item.setText(_translate("MainWindow", "Вт"))
    item = self.tableWidget.horizontalHeaderItem(4)
    item.setText(_translate("MainWindow", "Ср"))
    item = self.tableWidget.horizontalHeaderItem(5)
    item.setText(_translate("MainWindow", "Чт"))
    item = self.tableWidget.horizontalHeaderItem(6)
    item.setText(_translate("MainWindow", "Пт"))
    item = self.tableWidget.horizontalHeaderItem(7)
    item.setText(_translate("MainWindow", " Остаток"))


class MyWindow(QtWidgets.QMainWindow, Ui_MainWindow):
  def __init__(self, rows):
    super(MyWindow, self).__init__()

    self.rows = rows
    self.setupUi(self)

    self.pushButton.clicked.connect(self.set_row_count)
    self.tableWidget.cellChanged.connect(self.cell_changed)     # +


  def set_row_count(self):
    self.rows += 1
    print(self.rows)
    self.tableWidget.setRowCount(self.rows)

  def cell_changed(self, row, column):
    _sum = 0
    if 1 < column < 7:
      for column in range(2, 7):
        if self.tableWidget.item(row, column) != None:
          try:
            _sum += int(self.tableWidget.item(row, column).text())
          except:
            pass

      _bud = 0
      if self.tableWidget.item(row, 1) != None:
        _bud = int(self.tableWidget.item(row, 1).text())
      ost = _bud - _sum      
      self.tableWidget.setItem(row, 7, QtWidgets.QTableWidgetItem(str(ost)))


number_rows = 1

if __name__ == '__main__':
  app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)
  w = MyWindow(number_rows)
  w.show()
  sys.exit(app.exec_())

food:

# -*- coding: utf-8 -*-

# Form implementation generated from reading ui file 'food.ui'
#
# Created by: PyQt5 UI code generator 5.6
#
# WARNING! All changes made in this file will be lost!

from PyQt5 import QtCore, QtGui, QtWidgets

class Ui_MainWindow(object):
  def setupUi(self, MainWindow):
    MainWindow.setObjectName("MainWindow")
    MainWindow.resize(995, 620)
    MainWindow.setStyleSheet("QLabel {\n"
"  font-size:14px;\n"
"}\n"
"\n"
"QPushButton:hover{\n"
"  background-color:silver;\n"
"}\n"
"\n"
"QWidget {\n"
"  background-color:white;\n"
"}")
    self.centralwidget = QtWidgets.QWidget(MainWindow)
    self.centralwidget.setObjectName("centralwidget")
    self.tabWidget = QtWidgets.QTabWidget(self.centralwidget)
    self.tabWidget.setGeometry(QtCore.QRect(10, 10, 981, 581))
    self.tabWidget.setObjectName("tabWidget")
    self.tab = QtWidgets.QWidget()
    self.tab.setObjectName("tab")
    self.dateEdit = QtWidgets.QDateEdit(self.tab)
    self.dateEdit.setGeometry(QtCore.QRect(860, 20, 110, 22))
    self.dateEdit.setObjectName("dateEdit")
    self.pushButton = QtWidgets.QPushButton(self.tab)
    self.pushButton.setGeometry(QtCore.QRect(0, 0, 111, 41))
    self.pushButton.setStyleSheet("QPushButton{\n"
"  background-color:gray;\n"
"}\n"
"\n"
"QPushButton:hover{\n"
"  background-color:silver;\n"
"}\n"
"\n"
"QPushButton:pressed{\n"
"  background-color:white;\n"
"}")
    self.pushButton.setObjectName("pushButton")
    self.tableWidget = QtWidgets.QTableWidget(self.tab)
    self.tableWidget.setGeometry(QtCore.QRect(10, 50, 961, 491))
    self.tableWidget.setObjectName("tableWidget")
    self.tableWidget.setColumnCount(8)
    self.tableWidget.setRowCount(1)
    item = QtWidgets.QTableWidgetItem()
    self.tableWidget.setVerticalHeaderItem(0, item)
    item = QtWidgets.QTableWidgetItem()
    item.setText("Имя ученика")
    self.tableWidget.setHorizontalHeaderItem(0, item)
    item = QtWidgets.QTableWidgetItem()
    self.tableWidget.setHorizontalHeaderItem(1, item)
    item = QtWidgets.QTableWidgetItem()
    self.tableWidget.setHorizontalHeaderItem(2, item)
    item = QtWidgets.QTableWidgetItem()
    self.tableWidget.setHorizontalHeaderItem(3, item)
    item = QtWidgets.QTableWidgetItem()
    self.tableWidget.setHorizontalHeaderItem(4, item)
    item = QtWidgets.QTableWidgetItem()
    self.tableWidget.setHorizontalHeaderItem(5, item)
    item = QtWidgets.QTableWidgetItem()
    self.tableWidget.setHorizontalHeaderItem(6, item)
    item = QtWidgets.QTableWidgetItem()
    self.tableWidget.setHorizontalHeaderItem(7, item)
    self.tabWidget.addTab(self.tab, "")
    self.tab_2 = QtWidgets.QWidget()
    self.tab_2.setObjectName("tab_2")
    self.tableWidget_2 = QtWidgets.QTableWidget(self.tab_2)
    self.tableWidget_2.setGeometry(QtCore.QRect(110, 10, 721, 521))
    self.tableWidget_2.setObjectName("tableWidget_2")
    self.tableWidget_2.setColumnCount(7)
    self.tableWidget_2.setRowCount(1)
    item = QtWidgets.QTableWidgetItem()
    self.tableWidget_2.setVerticalHeaderItem(0, item)
    item = QtWidgets.QTableWidgetItem()
    item.setText("Имя ученика")
    self.tableWidget_2.setHorizontalHeaderItem(0, item)
    item = QtWidgets.QTableWidgetItem()
    self.tableWidget_2.setHorizontalHeaderItem(1, item)
    item = QtWidgets.QTableWidgetItem()
    self.tableWidget_2.setHorizontalHeaderItem(2, item)
    item = QtWidgets.QTableWidgetItem()
    self.tableWidget_2.setHorizontalHeaderItem(3, item)
    item = QtWidgets.QTableWidgetItem()
    self.tableWidget_2.setHorizontalHeaderItem(4, item)
    item = QtWidgets.QTableWidgetItem()
    self.tableWidget_2.setHorizontalHeaderItem(5, item)
    item = QtWidgets.QTableWidgetItem()
    self.tableWidget_2.setHorizontalHeaderItem(6, item)
    self.tabWidget.addTab(self.tab_2, "")
    MainWindow.setCentralWidget(self.centralwidget)
    self.menubar = QtWidgets.QMenuBar(MainWindow)
    self.menubar.setGeometry(QtCore.QRect(0, 0, 995, 21))
    self.menubar.setObjectName("menubar")
    MainWindow.setMenuBar(self.menubar)
    self.statusbar = QtWidgets.QStatusBar(MainWindow)
    self.statusbar.setObjectName("statusbar")
    MainWindow.setStatusBar(self.statusbar)

    self.retranslateUi(MainWindow)
    self.tabWidget.setCurrentIndex(0)
    QtCore.QMetaObject.connectSlotsByName(MainWindow)

  def retranslateUi(self, MainWindow):
    _translate = QtCore.QCoreApplication.translate
    MainWindow.setWindowTitle(_translate("MainWindow", "MainWindow"))
    self.pushButton.setText(_translate("MainWindow", "Добавить ученика"))
    item = self.tableWidget.verticalHeaderItem(0)
    item.setText(_translate("MainWindow", "1"))
    item = self.tableWidget.horizontalHeaderItem(1)
    item.setText(_translate("MainWindow", "Бюджет"))
    item = self.tableWidget.horizontalHeaderItem(2)
    item.setText(_translate("MainWindow", "Пн"))
    item = self.tableWidget.horizontalHeaderItem(3)
    item.setText(_translate("MainWindow", "Вт"))
    item = self.tableWidget.horizontalHeaderItem(4)
    item.setText(_translate("MainWindow", "Ср"))
    item = self.tableWidget.horizontalHeaderItem(5)
    item.setText(_translate("MainWindow", "Чт"))
    item = self.tableWidget.horizontalHeaderItem(6)
    item.setText(_translate("MainWindow", "Пт"))
    item = self.tableWidget.horizontalHeaderItem(7)
    item.setText(_translate("MainWindow", " Остаток"))
    self.tabWidget.setTabText(self.tabWidget.indexOf(self.tab), _translate("MainWindow", "Бюджет"))
    item = self.tableWidget_2.verticalHeaderItem(0)
    item.setText(_translate("MainWindow", "1"))
    item = self.tableWidget_2.horizontalHeaderItem(1)
    item.setText(_translate("MainWindow", "Хлеб"))
    item = self.tableWidget_2.horizontalHeaderItem(2)
    item.setText(_translate("MainWindow", "Булочка"))
    item = self.tableWidget_2.horizontalHeaderItem(3)
    item.setText(_translate("MainWindow", "Горячее"))
    item = self.tableWidget_2.horizontalHeaderItem(4)
    item.setText(_translate("MainWindow", "Напиток"))
    item = self.tableWidget_2.horizontalHeaderItem(5)
    item.setText(_translate("MainWindow", "Льгота"))
    item = self.tableWidget_2.horizontalHeaderItem(6)
    item.setText(_translate("MainWindow", "Сумма"))
    self.tabWidget.setTabText(self.tabWidget.indexOf(self.tab_2), _translate("MainWindow", "Питание"))


if __name__ == "__main__":
  import sys
  app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)
  MainWindow = QtWidgets.QMainWindow()
  ui = Ui_MainWindow()
  ui.setupUi(MainWindow)
  MainWindow.show()
  sys.exit(app.exec_())
1

Попробуйте так:

foody.py

import sys
#import subprocess
from PyQt5 import QtCore, QtGui, QtWidgets

from food import Ui_MainWindow   # <-- |
                  #   |
                  #   V
class MyWindow(QtWidgets.QMainWindow, Ui_MainWindow):
  def __init__(self, rows):
    super(MyWindow, self).__init__()

    self.rows = rows
    self.setupUi(self)

    self.pushButton.clicked.connect(self.set_row_count)
    self.tableWidget.cellChanged.connect(self.cell_changed)     


  def set_row_count(self):
    self.rows += 1
    print(self.rows)
    self.tableWidget.setRowCount(self.rows)

  def cell_changed(self, row, column):
    _sum = 0
    if 1 < column < 7:
      for column in range(2, 7):
        if self.tableWidget.item(row, column) != None:
          try:
            _sum += int(self.tableWidget.item(row, column).text())
          except:
            pass

      _bud = 0
      if self.tableWidget.item(row, 1) != None:
        _bud = int(self.tableWidget.item(row, 1).text())
      ost = _bud - _sum      
      self.tableWidget.setItem(row, 7, QtWidgets.QTableWidgetItem(str(ost)))


number_rows = 1

if __name__ == '__main__':
  app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)
  w = MyWindow(number_rows)
  w.show()
  sys.exit(app.exec_())

введите сюда описание изображения

2
 • А можете объяснить что вы изменили? – user358294 4 дек '19 в 9:35
 • @НикитаТимофеев из модуля foody.py убрал класс class Ui_MainWindow(object): и добавил импорт нужного вам класса from food import Ui_MainWindow из модуля food.py. – S. Nick 4 дек '19 в 9:59

Ваш ответ

Нажимая на кнопку «Отправить ответ», вы соглашаетесь с нашими пользовательским соглашением, политикой конфиденциальности и политикой о куки