0

Пишу приложение для просмотра товаров.На странице с есть Gridview и SearchView. Проблема в том, что после того как я нашел нужный товар через SearchView при клике постоянно открывает описание первого товара.(Даже если я нашел 10 товар при переходе на него откроет первый товар и характеристики про него)Но я искал совсем другой.Информация про все товары лежит в массивах.Буду благодарен любой информации, литературе, или статье!!!

Adapter

public class Adapter extends BaseAdapter implements Filterable {


  Context c;
  ArrayList<Tovar> elements;
  ArrayList<Tovar> filterList;
  CustomFilter filter;

  public Adapter (Context ctx,ArrayList<Tovar> elements)
  {
    this.c=ctx;
    this.elements=elements;
    this.filterList=elements;
    mInflater = (LayoutInflater)c.getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE);

  }

  private LayoutInflater mInflater;

  @Override
  public int getCount() {
    return elements.size();
  }

  @Override
  public Object getItem(int pos) {
    return elements.get(pos);
  }

  @Override
  public long getItemId(int pos) {
    return elements.indexOf(getItem(pos));
  }

  static class ViewHolder {
    TextView titleTextView;
    ImageView iconImageView;
  }

  public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
    ViewHolder holder;
    if (convertView == null) {
      convertView = mInflater.inflate(R.layout.model, null);
      holder = new ViewHolder();
      holder.titleTextView = (TextView) convertView.findViewById(R.id.nameTv);
      holder.iconImageView = (ImageView) convertView.findViewById(R.id.imageView);
      convertView.setTag(holder);
    } else {
      holder = (ViewHolder) convertView.getTag();
    }
    holder.titleTextView.setText(elements.get(position).getName());
    holder.iconImageView.setImageResource(elements.get(position).getImg());
    return convertView;
  }

  /* @Override
  public View getView(int pos, View convertView, ViewGroup parent) {
    LayoutInflater inflater = (LayoutInflater) c.getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE);
    if(convertView==null)
    {
      convertView=inflater.inflate(R.layout.model,null);
    }
    TextView nameTxt=convertView.findViewById(R.id.nameTv);
    ImageView img=(ImageView)convertView.findViewById(R.id.imageView);

    nameTxt.setText(elements.get(pos).getName());
    img.setImageResource(elements.get(pos).getImg());


    return convertView;
  }*/
  @Override
  public Filter getFilter() {
    if(filter == null)
    {
      filter = new CustomFilter();
    }
    return filter;
  }
  class CustomFilter extends Filter
  {

    @Override
    protected FilterResults performFiltering(CharSequence constraint) {
      FilterResults results = new FilterResults();

      if(constraint != null && constraint.length() > 0)
      {
        constraint = constraint.toString().toUpperCase();
        ArrayList<Tovar> filters = new ArrayList<Tovar>();
        for(int i = 0 ;i < filterList.size();i++)
        {
          if(filterList.get(i).getName().toUpperCase().contains(constraint))
          {
            Tovar p = new Tovar(filterList.get(i).getName(),filterList.get(i).getImg());
            filters.add(p);
          }
        }
        results.count = filters.size();
        results.values = filters;
      }else
      {
        results.count = filterList.size();
        results.values = filterList;
      }

      return results;
    }

    @Override
    protected void publishResults(CharSequence constraint, FilterResults results) {
      elements = (ArrayList<Tovar>) results.values;
      notifyDataSetChanged();
    }
  }
}Activity с товарами

SearchView sv;
  GridView gv;
  ImageButton home;
  ImageButton contacts;


  //родентициди
  String rotnazva[] = {"Бродівіт", "Шторм®"};
  int rotimage[] = {R.drawable.brodivit, R.drawable.storm};
  int rotimage1[] = {R.drawable.brodivit1, R.drawable.storm1};

  String h1rotsleva[] = {"ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА:", "ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА:"};
  String h1rot[] = {"Розчин", "Воскові брикети"};
  String h2rotsleva[] = {"ДІЮЧА РЕЧОВИНА:", "ДІЮЧА РЕЧОВИНА:"};
  String h2rot[] = {"Бродіфакум 0,25", "0,005 % Флокумафен"};
  String h3rotsleva[] = {"МЕХАНІЗМ ДІЇ:", "МЕХАНІЗМ ДІЇ:"};
  String h3rot[] = {"Антикоагулянт другого покоління, що порушує механізм згортання крові та викликає підвищену схильність до кровотеч, що призводить до загибелі гризунів.\n" +
      "\n" +
      "Спектр дії:\n" +
      "\n" +
      "Чорні та сірі пацюки, водяні щури, хатні миші, полівки, піщанки тощо. Принади на основі концентрату БРОДІВІТ (з кінцевим вмістом бродіфакуму 0,005%) готують з використанням кормового наповнювача (очищене зерно, крупи, комбікорм тощо). Рекомендується додавати атрактантні (приваблюючі) речовини (рослинна олія 3%, цукор-пісок 1%, ванілін тощо). До 49 кг сухого зерна або іншого наповнювача додати 1 л препарату БРОДІВІТ. Принади у великих об’ємах доцільно виготовляти за допомогою механічного змішувача.\n" +
      "\n" +
      "Забороняється використовувати препарат у концентрованій формі!\n" +
      "\n" +
      "Норми витрати принад:\n" +
      "\n" +
      "В закритих приміщеннях: 10-15 г на 1 м2, на сільськогосподарських угіддях: 1,5-2,5 кг принади на 1 га.\n" +
      "\n" +
      "Ефективність дії:\n" +
      "\n" +
      "Шкідники одержують летальну дозу під час одного поїдання. Масова загибель гризунів настає через 5-7 днів після поїдання приманки. Уповільнений розвиток симптомів отруєння запобігає виникненню у гризунів побоювання до споживання принади, захисні реакції не формуються.\n" +
      "\n" +
      "МАКСИМАЛЬНА КРАТНІСТЬ ОБРОБОК ЗА СЕЗОН — В ПЕРІОД НАЙБІЛЬШОЇ АКТИВНОСТІ ГРИЗУНІВ — НАВЕСНІ ТА ВОСЕНИ.\n" +
      "\n" +
      "Норми витрати принад: в закритих приміщеннях: 10-15 г на 1 м2, на сільськогосподарських угіддях: 1,5-2,5 кг принади на 1 га.\n" +
      "\n" +
      "Особливостi застосування:\n" +
      "\n" +
      "При боротьбі з мишоподібними гризунами, особливо полівками, приманки розкладають восени або навесні, в період дефіциту природної їжі для гризунів з розрахунку 15-20 г в кожну нору та присипають вхід невеликою кількістю ґрунту, з інтервалом приблизно 10-15 м. Приманки поновлюють через 7-10 днів до повного знищення гризунів. Приготовлену принаду розкладають за допомогою совка, пінцета або рукою, захищеною гумовою рукавичкою. Не використовувати столовий посуд! Заборонено торкатися голими руками згідно умов безпеки і в зв’язку з можливим відлякуванням гризунів людським запахом. Припиняють розкладання принади, коли вона скрізь залишається недоторканою гризунами.",
      "Сильний антикоагулянтний родентицид ефективний проти всіх гризунів (криси, миші, піщанки, полівки та ін.)"};  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_zzrrodentycidy);
    gv = (GridView) findViewById(R.id.gridView1);
    sv = (SearchView) findViewById(R.id.searView1);
    final Adapter adapter = new Adapter(this,this.getElements());
    gv.setAdapter(adapter);
    //CustomAdapter customAdapter = new CustomAdapter();
    //gv.setAdapter(customAdapter);
    gv.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() {
                   @Override
                   public void onItemClick(AdapterView<?> adapterView, View view, int i, long l)
                   {
                     Intent intent = new Intent(getApplicationContext(),ZZRRodentycidyListData.class);
                     //intent.putExtra("name",fruitNames[i]);
                     intent.putExtra("imagee",rotimage1[i]);
                     intent.putExtra("name22", rotnazva[i]);
                     intent.putExtra("harakt1", h1rot[i]);
                     intent.putExtra("harakt2", h2rot[i]);
                     intent.putExtra("harakt3", h3rot[i]);


                     intent.putExtra("harakteristikaa1", h1rotsleva[i]);
                     intent.putExtra("harakteristikaa2", h2rotsleva[i]);
                     intent.putExtra("harakteristikaa3", h3rotsleva[i]);


                     startActivity(intent);                     /*if (position == 0) {
                       //Intent intent = new Intent(Information.this, MainActivity.class);
                       //startActivity(intent);
                       Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_DIAL);
                       intent.setData(Uri.parse("tel:0970986877"));
                       startActivity(intent);
                     }
                     if (position == 1) {

                       Intent intent3 = new Intent(NasinnyaKykyrydza.this, MainActivity.class);
                       startActivity(intent3);


                     }*/
                   }
                 }
    );


    home = (ImageButton)findViewById(R.id.home);
    contacts = (ImageButton)findViewById(R.id.contacts);
    contacts.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        Intent intent = new Intent (ZZRRodentycidy.this, Contacts.class);
        startActivity(intent);
      }
    });
    home.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        Intent intent = new Intent (ZZRRodentycidy.this, MainActivity.class);
        startActivity(intent);
      }
    });


    sv.setOnQueryTextListener(new SearchView.OnQueryTextListener() {
      @Override
      public boolean onQueryTextSubmit(String s) {
        return false;
      }

      @Override
      public boolean onQueryTextChange(String query) {
        adapter.getFilter().filter(query);

        return false;
      }
    });

  }
  private ArrayList<Tovar> getElements()
  {
    ArrayList<Tovar> players = new ArrayList<Tovar>();
    Tovar p;

    for(int i = 0;i< rotnazva.length;i++)
    {
      p = new Tovar(rotnazva[i],rotimage[i]);
      players.add(p);
    }
    return players;
  }

}

Tovar


public class Tovar {
  private String name;
  private int img;


  public Tovar(String name, int img) {
    this.img = img;
    this.name = name;

  }

  public String getName() {
    return name;
  }


  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public int getImg() {
    return img;
  }

  public void setImg(int img) {
    this.img = img;
  }

}

Страница с описанием товара

 TextView name22;
  ImageView imagee;
  TextView harakt1;
  TextView harakt2;
  TextView harakt3;  TextView harakteristikaa1;
  TextView harakteristikaa2;
  TextView harakteristikaa3;


  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_zzrrodentycidy_list_data);
    name22 = (TextView)findViewById(R.id.textView);
    imagee = (ImageView)findViewById(R.id.imageView);
    harakt1 = (TextView)findViewById(R.id.textView45);
    harakt2 = (TextView)findViewById(R.id.textView315);
    harakt3 = (TextView)findViewById(R.id.textView325);

    harakteristikaa1 = (TextView)findViewById(R.id.textView55);
    harakteristikaa2 = (TextView)findViewById(R.id.textView185);
    harakteristikaa3 = (TextView)findViewById(R.id.textView215);


    Intent intent = getIntent();


    name22.setText(intent.getStringExtra("name22"));
    imagee.setImageResource(intent.getIntExtra("imagee",0));
    harakt1.setText(intent.getStringExtra("harakt1"));
    harakt2.setText(intent.getStringExtra("harakt2"));
    harakt3.setText(intent.getStringExtra("harakt3"));

    harakteristikaa1.setText(intent.getStringExtra("harakteristikaa1"));
    harakteristikaa2.setText(intent.getStringExtra("harakteristikaa2"));
    harakteristikaa3.setText(intent.getStringExtra("harakteristikaa3"));

  }
}

1 ответ 1

1

После фильтрации у вас остаётся один элемент - соответственно он становится первым.

Либо вам нужно добавить карту соответствий отфильтрованных индексов к оригинальным, заполнять её в фильтре и в onItemClick брать индекс товара из этой карты. Тот ещё велосипед.

Решение получше: дополните класс товара полем, в которое запишите его позицию, в onItemClick берём товар из адаптера и берём из товара его оригинальную позицию:

public void onItemClick(AdapterView<?> adapterView, View view, int i, long l) {
  Tovar tovar = (Tovar) adapterView.getItemAtPosition(i);
  int index = tovar.getPosition();

  Intent intent = new Intent(getApplicationContext(),ZZRRodentycidyListData.class);
  intent.putExtra("imagee",rotimage1[index]);
  ...

private ArrayList<Tovar> getElements() {
  ArrayList<Tovar> players = new ArrayList<Tovar>();
  Tovar p;

  for(int i = 0;i< rotnazva.length;i++)
  {
    p = new Tovar(i, rotnazva[i],rotimage[i]); // добавлям оригинальную позицию
    players.add(p);
  }
  return players;
}

public class Tovar {
  private position;
  private String name;
  private int img;

  public Tovar(int pos, String name, int img) {
    this.position = pos;
    this.img = img;
    this.name = name;
  }

  public int getPosition() {
    return position;
  }
 ...

Или аналогично предыдущему, только добавить в класс товара все необходимые характеристики и заполнять интент из него вместо массивов. Потом можно реализовать в товаре Pacelable или Serializable и передавать в интенте сам товар целиком.

Ваш ответ

Нажимая на кнопку «Отправить ответ», вы соглашаетесь с нашими пользовательским соглашением, политикой конфиденциальности и политикой о куки

Всё ещё ищете ответ? Посмотрите другие вопросы с метками или задайте свой вопрос.